Lietuvos ūkių demografinis gyvybingumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ūkių demografinis gyvybingumas
Alternative Title:
Demographic viability of Lithuanian farms
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2013, T. 35, Nr. 4, p. 544-553
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ekonominis gyvybingumas; Gyvybingumas; Lytis; Senėjimas; Ūkininkų ūkiai; Žemės ūkis; Ageing; Agriculture; Economic viability; Farmers farms; Gender; Viability.
Keywords:
LT
Ekonominis gyvybingumas; Gyvybingumas; Lytis; Senatvė / Aging; Ūkininkų ūkiai; Žemės ūkis / Agriculture.
EN
Ageing; Agriculture; Economic viability; Farmers farms; Gender; Viability.
Summary / Abstract:

LTPastaraisiais dešimtmečiais Europos Sąjungoje ypač aktualus ūkininkų kartų atsinaujinimo iššūkis, kurį galima priskirti prie kritinių, išsaugant gyvybingą žemės ūkį ilgalaikėje perspektyvoje. Straipsnyje pateikta literatūros analizė identifikuoja svarbiausius kriterijus, taikomus ūkininkų kartų atsinaujinimo problemos masto matavimui, ir nustato išeities taškus Lietuvos ūkininkų ir šeimos ūkių demografinio gyvybingumo analizei. Atliktas tyrimas remiasi 2010 m. Lietuvos Respublikos visuotinio žemės ūkio surašymo duomenimis. Straipsnyje įvertintas šalies įvairių ūkininkavimo tipų ir ekonominio dydžio klasių ūkininkų ir šeimos ūkių demografinio gyvybingumo lygis, atskleisti ūkių demografinės struktūros ypatumai, palygintas ūkininkų ir šeimos ūkių demografinio gyvybingumo potencialas Lietuvos savivaldybėse. [Iš leidinio]

ENOver recent years an issue of generational renewal in agriculture of the European Union is treated as a topical challenge. This talking-point is critical to uphold viable agriculture in the long run. The paper provides an analysis of the main criteria empowering the measurement of the scale of a generational renewal‘s problem and sets a baseline for the analysis of demographic viability of Lithuanian farmer and family farms. The research is based on the of results of the Agricultural Census of the Republic of Lithuania 2010. The paper analyses a situation of demographic viability of farmer and family farms by type of farming and economic size units, covers the issues of gender balance of farm holders and their family members, compares the nature of farmer and family farms‘ demographic viability in Lithuanian municipalities. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53829
Updated:
2019-02-28 12:38:31
Metrics:
Views: 6
Export: