Lietuvos ūkininkų ūkių ekonominio gyvybingumo palyginamoji analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ūkininkų ūkių ekonominio gyvybingumo palyginamoji analizė
Alternative Title:
Comparative analysis of Lithuanian family farms’ economic viability
In the Journal:
Žemės ūkio mokslai [Agricultural sciences]. 2012, t. 19, Nr. 4, p. 288-298
Keywords:
LT
Gyvybingumas; Ūkininko ūkis; Žemės ūkis.
EN
Agriculture; Family farms; Viability.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateiktas tyrimas žemės ūkio gyvybingumo tematika papildo ankstesnius mokslininkų darbus, nagrinėjančius labai svarbų ekonominio gyvybingumo aspektą. Mokslinės literatūros ir dokumentų turinio analizė, mokslininkų požiūrių ir interpretacijų sintezė leido išskirti pagrindines ekonominio gyvybingumo tyrimų kryptis ir jų ribotumus bei parinkti rodiklius ūkininkų ūkių trumpalaikio ir ilgalaikio ekonominio gyvybingumo situacijos analizei. Remiantis parinktais vertinimo kriterijais ištirtas Lietuvos javų, rapsų, augalininkystės, pienininkystės bei augalininkystės-žolėdžių gyvulių ūkininkavimo tipų ūkininkų ūkių ekonominio gyvybingumo pokytis. Lyginamoji analizė atlikta remiantis 2004 ir 2010 m. ūkių apskaitos duomenų tinklo respondentinių ūkininkų ūkių situacija. Tyrimas parodė, kad ūkių ekonominis gyvybingumas sumažėjo. Ūkininkų ūkių, nepajėgiančių padengti gamybinių išlaidų arba bendrųjų išlaidų, šiek tiek padaugėjo, tačiau reikšmingai sumažėjo ilgalaikis ekonominis žemės ūkio veiklos patrauklumas. [Iš leidinio]

ENStudy contributes to research of family farms’ viability covering an important aspect of economic viability. The aim of the paper is to analyze economic viability change of the Lithuanian family farms specialized in cereals and oilseeds, general field cropping, dairying and field crops-grazing livestock. The analysis of scientific literature, context analysis, the synthesis of scientists’ standpoints and interpretations let us to identify main directions and limitations of performed research, and set criteria for the analysis of short-term and long-term economic viability change. Economic viability of the Lithuanian family farms is evaluated and compared on the basis of operating performance in 2004 and 2010. The research results show the decline of family farms’ economic viability. There is a slight growth of non-viable family farms unable to cover farming overheads and total input. However, the long run economic attractiveness of farming activity for family farms reduced significantly. The performed analysis underlines the importance of non-farm income for small family farms’ survival. Research results show that economic viability of the Lithuanian family farms depends on the type of farming. [From the publication]

ISSN:
1392-0200; 2424-4120
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46614
Updated:
2018-12-17 13:28:26
Metrics:
Views: 9    Downloads: 3
Export: