Assessment of the principles of family holding taxation

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Assessment of the principles of family holding taxation
Alternative Title:
Ūkininkų ūkių apmokestinimo principų vertinimas
In the Journal:
Intelektinė ekonomika. 2013, t. 7, Nr. 1(15), p. 86-100
Keywords:
LT
Mokesčiai / Taxation; Ūkininkavimas / Farming.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos apmokestinimo principų taikymo žemės ūkyje galimybės, apribojimai ir problemos. Atlikus tyrimą ūkininkų ūkiuose Lietuvoje nustatyta, kad apmokestinimo principų taikymas žemės ūkyje po mokesčių reformos ribotas dėl žemės ūkio specifikos, tačiau po mokesčių reformos mokesčių sistema Lietuvoje tapo teisingesnė, kitų principų taikymas žemės ūkyje lemiamos įtakos neturėjo. Apmokestinimo principų taikymas ūkių gyvybingumui problemiškas ne dėl padidėjusios mokesčių naštos, bet dėl didelių mokesčių apskaičiavimo sąnaudų, neadaptuotų žemės ūkiui, ir dažnai besikeičiančių teisės aktų, neteisingos gyventojų pajamų bei žemės mokesčių bazės nustatymo, leidžiamų atskaitymų ribotumo. Straipsnyje pateiktos mokesčių politikos priemonių rekomendacijos, padėsiančios gerinti apmokestinimo principų taikymą žemės ūkyje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Apmokestinimas; Apmokestinimo principai; Ūkininkai; Ūkių gyvybingumas; Farm viability; Farmers; Taxation; Taxation principles.

ENArticle analyses the possibilities, constraints, and problems in applying the principles of taxation in agriculture. A research of family holdings in Lithuania revealed that, following the tax reform, the application of taxation principles in agriculture is limited due to the specific characteristics of agriculture. However, the tax reform rendered the tax system in Lithuania more equitable and the application of other principles in agriculture had no decisive influence. With respect of the viability of farmer holdings, the implementation of the taxation principles appears problematic due to the high tax calculation costs, frequent changes in legislation that is not adapted for agriculture, establishment of a wrong personal income and land tax base, and limitations to permitted deductions, rather than the increased tax burden. The article gives recommendations on the tax policy measures that can help to improve the implementation of the taxation principles in agriculture. [From the publication]

ISSN:
1822-8011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47798
Updated:
2018-12-17 13:34:13
Metrics:
Views: 25    Downloads: 4
Export: