Bankroto diagnostikos metodikos pritaikomumas Lietuvos ūkio sąlygomis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bankroto diagnostikos metodikos pritaikomumas Lietuvos ūkio sąlygomis
Alternative Title:
Application of bankruptcy diagnostics methodology under Lithuanian economic conditions
In the Journal:
Keywords:
LT
Ekonominė padėtis / Economic conditions.
Summary / Abstract:

LTRinkos ekonomikos sąlygomis nė viena bendrovė nėra tikra, kad jos prekės ar paslaugos bus paklausios. Todėl vadovai privalo įvertinti riziką bei bankrotą lemiančias priežastis. Straipsnio tikslas – apibendrinti ir numatyti pagrindinius pasaulyje paplitusius įmonių bankroto diagnozavimo metodus ir modelius bei išnagrinėti ir įrodyti jų pritaikomumą pasirinktoje Lietuvos įmonėje. Daugelio ekonomistų nuomone, įmonių bankrotui prognozuoti tinka finansinių ataskaitų straipsnių pokyčių tyrimas. Jis identifikuoja įmonės veiklos trūkumus, bet nenustato veiksnių, lemiančių įmonių bankrotą. Todėl siekiant detaliau diagnozuoti bankrotą, būtina apskaičiuoti įmonių būklę apibūdinančius santykinius rodiklius, jų grupes bei nustatyti ryšius tarp jų. Atlikus tyrimą Lietuvos įmonėje nustatyta, kad Altman 2 rodiklių modelio Z koeficientas per visą analizuojamąjį laikotarpį išliko neigiamas. Remiantis šio modelio modifikacija, galima daryti išvadą, kad bankroto tikimybė tiriamoje bendrovėje yra mažesnė nei 50 proc. Kitų dviejų Altman modelio modifikacijų taikymas leidžia tvirtinti, kad bankroto tikimybė bendrovėje yra labai maža. Galima teigti, kad kreditingumo indeksų, apskaičiuotų pagal įvairius modelius, pokyčiai rodo, kad prielaidos bendrovės bankrotui yra. Lietuvoje bankroto diagnostikai atlikti yra plačiau taikomas tradicinis Altman modelis, įvertinama finansinių ataskaitų straipsnių pokyčių įtaka įmonės finansiniam stabilumui. Kita vertus, išsamesnei bankroto tikimybės analizei rekomenduotina taikyti ir kitus mažiau žinomus modelius.Reikšminiai žodžiai: Bankrotas; Bankroto diagnostikos metodologija; Bankroto diagnostikos metodologijos; Ekonominės sąlygos; Bankruptcy; Bankruptcy diagnostic methodologies; Bankruptcy diagnostics methodology; Economic conditions; Lithuania; Lithuanian.

ENIt is obvious that almost every business, which operates in market economy, takes a risk. Some managers are likely to run a risk and some are not so their companies are not able to compete with each other, thus some companies go bankrupt. Like many business decisions in uncertain environment some of these changes have been successful, and others have had unintended consequences. Avoidance or mitigaton of most of these unintended consequences is possible with the right understanding of a new role of risk management. That is why the process, by which financial or investment decisions can be made effectively, is very important. Risk management and timely financial analysis could prevent companies from going bankrupt. A great number of Lithuanian enterprises are doomed to failure. Therefore timely identification of bankruptcy reasons and forethought of possible measures to eradicate them is very important both to the owners and managers of the companies. That is why the article formulates problems of failed companies. It overviews financial literature of the last decade, analyzes and systematizes the traditional insolvency prediction models and new methods identifying failing companies. The article estimates the use of Altman, Taffler & Tisshaw, Fulmer, Springate and Ca-Score insolvency prediction models in practice. [text from author]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39698
Updated:
2018-12-17 11:28:23
Metrics:
Views: 27    Downloads: 11
Export: