Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos portretinės monetos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos portretinės monetos
In the Journal:
Istorija [History]. 2004, Nr. 59/60, p. 22-32
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ankstyvosios Lietuvos monetos; Jogaila; Lenkijos karalius; Lietuvos didysis kunigaikštis; Lietuvos valdovų rūmai; Monetos; Monetų lobis; Numizmatika; Rusia; Totoriai; Valdovo portretas; Vilnius; Coin treasure; Coins; Early Lithuanian coins; Grand Duke of Lithuania; Jagiello (Jogaila); Jogaila; King of Poland; Numismatics; Palace of the rulers of Lithuania; Portrait of the ruler; Rus'; Tatars; Vilnius.
Keywords:
LT
Ankstyvosios Lietuvos monetos; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Lenkijos karalius; Numizmatika / Numismatics; Rusia; Totoriai / Tatars; Valdovai; valdovų rūmai.
EN
Coin treasure; Grand Duke of Lithuania; Jagiello (Jogaila); King of Poland; Palace of the rulers of Lithuania; Portrait of the ruler; Rus'.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra pristatomi duomenys apie portretines Jogailos monetas. Apie tokias monetas buvo rašyta 1981 m. Tada buvo žinomos keturios tokios monetos. Per kitus du dešimtmečius buvo naujai sužinota tik apie vieną portretinę monetą. Kai metalinių daiktų paieškai buvo pradėta naudoti moderni technika tokių monetų buvo randama vis daugiau. Įdomu pastebėti tai, kad 2002 m., vykstant Vilniaus žemutinės pilies teritorijoje archeologiniams tyrimams, čia buvo rastas XIV a. pabaigos lobis, kuriame buvo 18 portretinių monetų, o tais pačiais metais toje pačioje teritorijoje buvo rasta dar viena tokia moneta. 2003–2004 m. atliktų tyrimų metu dar buvo rastos kelios portretinės monetos. Yra nustatyta, kad tokios portretinės monetos yra LDK ir nukaldintos Jogailos apie 1386–1387 m. Taip pat straipsnyje nurodoma literatūra, kurioje buvo analizuojamos tokios monetos. Atkreipiamas dėmesys į šių monetų radimo aplinkybes, atliktus spaudų ir metrologinius tyrimus. Be šių tyrimų buvo atlikti monetų legendų tyrimai. Buvo nustatytas monetų amžius, o seniausios ir labiausiai sunykusios iš jų yra rastos Vilniaus žemutinėje pilyje. Šios monetos buvo kaldintos skirtingais spaudais. Straipsnyje yra aiškinami monetų reversų simboliai. Vienoje straipsnio išvadų yra teigiama, kad portretinės monetos priklauso Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Jogailai. Svarbu pažymėti tai, kad portretinės Jogailos monetos atitiko to meto kitų Europos karalysčių monetas. Įdomu tai, kad dėl jų kaldinimo ant atkirptų sidabro gabaliukų, Jogailos portretinės monetos užima svarbią vietą numizmatikos istorijoje.

ENThe article describes the portrait coins of Jogaila, the King of Poland and Grand Duke of Lithuania, minted in Vilnius c. 1386-1387. Until recently, only twenty three units of coinage featuring the monarch’s portrait on one side and a lion with a decorative cord of Tatar design on the other have been known. The article aims to describe seven new portrait coins found in 2002-2004. These finds allow to confirm that the coins belonged to Jogaila, the Grand Duke of Lithuania; they also allow to fully identify the legend, depicted on the obverse of the coins (MAGNA REGIHA=King Jogaila the Great). The newly found coins showed many identical or overlapping die images what allows to conclude that in coin minting the bottom die used to contain a portrait while the upper die would feature a lion and a cord. The images of a lion and of a Tatar cord on the reverse side of the coins imply Jogaila’s claims to all Russian principalities, including those subjugated by the Holden Horde. The use of these images can be viewed as a proclamation dedicated to the Grand Duke of Moscovy and the Khan of the Golden Horde. In terms of design and decoration Jogaila’s portrait coins matched the coinage of other European kingdoms of those times. [From the publication]

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20418
Updated:
2018-12-20 23:02:04
Metrics:
Views: 51    Downloads: 19
Export: