Ankstyvosios lietuviškos monetos iš Šeimyniškėlių [Anykščių rajonas]

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ankstyvosios lietuviškos monetos iš Šeimyniškėlių [Anykščių rajonas]
Alternative Title:
Early Lithuanian coins from Šeimyniškėliai
In the Journal:
Numizmatika. 2004, t. 2-3, p. 175-183
Keywords:
LT
15 amžius; Viduramžiai; Anykščiai; Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Piliakalniai / Hilforts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašomos penkios retos sidabrinės ankstyvosios monetos, rastos Šeimyniškėlių piliakalnio ir senkapio tyrinėjimų metu. Piliakalnyje rastos trys monetos. Pirma moneta – Vytauto 1396-1399 m. grašis – aptikta 1995 m. piliakalnio aikštelės vakarinėje dalyje, vėliau (1999 m.) tyrinėto 23 ploto vietoje. 1996 m. 16 plote rastas Jogailos 1387 m. grašis. Trečia moneta aptikta 1999 m. persijojant 1995 m. tyrinėto 14 ploto žemes: tai Jogailos portretinis 1386 m. grašis. Senkapyje, kape 50 1999 m. aptikti stipriai apnykę du Jogailos 1387-1392 m. grašiai. Šeimyniškėliuose surastas iš viso septintas mokslui žinomas Vytauto grašis, antras – Jogailos grašis ir penktas – portretinis Jogailos grašis. Rastosios retos monetos išplėtė tokių monetų radimviečių teritoriją, suteikė papildomos informacijos apie jų kalybą. Monetos yra iš trumpo laikotarpio – 1386-1399 m. Tai, kad nebuvo rasta vėlesnių, gausiai kaldintų Vytauto denarų, liudytų pilį sunykus XV a. pradžioje. Įsidėmėtina, kad seniausių lietuviškų monetų rasta Aukštaitijos piliakalniuose, buvusiuose pasienyje su Livonija. Būtent čia stovėjusiose pilyse turėjo būti įkurdintos lenkų įgulos. Lenkų kariai gaudavo atlyginimą pinigais, o lietuviai natūra, tad monetų radiniai piliakalniuose galėtų rodyti lenkų karinių įgulų išsidėstymą Lietuvoje Jogailos valdymo pabaigoje ir Vytauto valdymo pradžioje.Reikšminiai žodžiai: Ankstyvosios monetos; Kalyba; Didysis kunigaikštis; Šeimyniškėliai; Piliakalniai; Senkapiai; Viduramžiai; Early coins; Mintage; Grand Duke; Jogaila; Vytautas; Šeimyniškėliai; Hill-fort; Old cemetery; Middle Ages.

ENThe paper describes five rare early silver coins discovered during the investigations of the Šeimyniškėliai castle hill and burial mound. Three coins have been discovered on the castle hill. The first coin – a penny of Vytautas from 1396-1399 – was found in 1995, in the western part of the castle hill ground on the site of area 23 investigated later on (in 1999). In 1996, a penny of Jogaila dating back to 1387 was discovered in area 16. The third coin – a penny from 1386 bearing Jogaila’s portrait – was found in 1999 when sifting the soil of area 14 that had been investigated in 1995. 1999 witnessed the discovery of two heavily decayed pennies of Jogaila from 1387-1392, in grave 50 of the burial mound. Šeimyniškėliai represents a site where archaeologists have found the seventh penny of Vytautas, the second penny of Jogaila and the fifth penny with Jogaila’s portrait, of all those known to scholars. The findings have expanded the area of the discovery sites of such coins and provided additional information on their mintage. The coins date back to a short period of 1386-1399. Failure to discover denarii of Vytautas minted in the later years suggests that the castle fell into decay in the early 15th c. It is noteworthy that the oldest Lithuanian coins have been discovered on castle hills in Aukštaitija that were on the border with Livonia. It was these castles that must have housed Polish garrisons. Polish soldiers used to receive their pay in cash, while Lithuanian soldiers would get it in kind. Therefore, the findings on the castle hills could indicate the deployment of Polish garrisons in Lithuania at the end of Jogaila's rule and at the beginning of Vytautas' rule.

ISSN:
1392-8570
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4220
Updated:
2022-11-24 17:58:37
Metrics:
Views: 53    Downloads: 8
Export: