Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów
Authors:
Publication Data:
Warszawa : DiG, 2003.
Pages:
366 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Podstawa źródłowa. Stan i perspektywy badań — Symbole władzy jako temat badań historycznych — Podstawa źródłowa i stan badań. Pieczęcie. Monety. Medale. Herby. Nagrobki królewskie i kaplice grobowe. Iluminacje książkowe. Grafika książkowa. Herbarze. Oprawy książkowe i superexlibrisy. Arrasy. Lufy dział — Inne zabytki będące nośnikami symboli władzy — Potrzeby i perspektywy badawcze — Ikonografia Pieczęci — Pieczęcie królów polskich. Władysław Jagiełło. Władysław Warneńczyk. Kazimierz Jagiellończyk. Jan Olbracht. Aleksander. Zygmunt Stary i Zygmunt August. Anna Jagiellonka. Pieczęcie królewiczów: Kazimierza, Jana Olbrachta, Fryderyka i Zygmunta — Pieczęcie wielkich książąt litewskich. Jagiello. Witold Aleksander. Świdrygiello. Kazimierz Jagiellończyk. Aleksander. Zygmunt Stary i Zygmunt August — Pieczęcie jagiellońskie jako system symboli władzy — Ikonografia monet — Mennictwo jagiellońskie w latach 1386–1511 (1529). Moneta koronna. Moneta litewska — Zreformowane mennictwo Zygmunta Starego. Moneta koronna. Moneta Prus Królewskich. Moneta Gdańska i Elbląga. Moneta Prus Książęcych. Moneta litewska — Mennictwo Zygmunta Augusta. Moneta litewska. Moneta Gdańska i Elbląga. Moneta emitowana w Inflantach, Kurlandii i Semigalii — Mennictwo jagiellońskie jako system symboli władzy — Herby. Orzeł jagielloński. Pogoń. Podwójny Krzyż. Kolumny. Herby ziemskie — Monogram władcy — Zakończenie – Bibliografia.
Keywords:
LT
13 amžius - 1569. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK.
Summary / Abstract:

LTKnyga skirta Jogailaičių dinastijos valdžios simbolių analizei. Joje aptariami antspaudai, monetos ir herbai. Jogailos valdymas atvėrė naują Lenkijos karalių valdžios simbolikos ir ikonografijos puslapį. Dinastijos pasikeitimas, valstybės ribų išplėtimas, pokyčiai teisės ir administravimo srityse pareikalavo naujų valdžios simbolių. Šaltiniai leidžia išskirti kelis Jogailaičių simbolikos formavimosi etapus: 1) ilgas Jogailos valdymo laikotarpis, kuomet atsirado nauja sfragistikos sistema, dėl monetų reformos pasikeitė jų ikonografija, atsirado nauji herbai; 2) Jogailos sūnų Vladislovo III ir Kazimiero Jogailaičio valdymo laikotarpiu jokių naujų valdžios simbolių neatsirado, netgi liautasi naudotis majestotiniu antspaudu; 3) Kazimiero Jogailaičio sūnų Jono Albrechto, Aleksandro ir Žygimanto Senojo valdymo laikotarpiu simbolika atsinaujino, Aleksandras įgyvendino monetų reformą, valdžios simbolius ėmė manifestuoti knygų grafika; 4) Žygimanto Senojo valdymo viduryje, XVI a. 3 dešimtmetyje, įvyko lūžis – vėl įvykdyta monetų reforma, išpopuliarėjo karaliaus atvaizdai. Jogailaičių valdžios simbolika tuomet pasiekė Europos lygmenį, tokia išliko ir valdant Žygimantui Augustui. Jogailaičių valdžios simbolikai būdingas dvilypumas, atspindintis valstybės struktūrą. Lenkijos Karalystė ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) sukūrė savo valdžios simbolius, kuriais identifikavosi. Lenkijos Karalystės simbolika buvo stabilesnė, LDK ją sustiprindavo atskiri didieji kunigaikščiai (Vytautas, jo brolis Žygimantas, Aleksandras ir Žygimantas Augustas). Abiejų valstybės dalių simbolika su laiku pradėjo artėti, Lietuvoje tokia tendencija išryškėjo XV a. pabaigoje, kai ant lietuviškų monetų atsirado erelis. Procesą baigė Liublino unija, bet aštuonių lietuviškos dinastijos karalių palikimas išliko ne tik politikos sferoje, bet ir valdžios simbolikoje.Reikšminiai žodžiai: Antspaudai; Dinastinis simbolis; Herbai; Jogailaičiai (Jagiellonian dynasty); Jogailaičiai (Jagiellonian dynasty); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Medaliai; Monetos; Simbolis; Valdžia; Valdžios simbolis; Valdžios ženklai; Authority; Coats of arms; Coins; Dynastic symbol; House of Jagiellon; Insignia; Jagiellonian dynasty; Jogaila dinasty; Medals; Stamps; Symbol; The symbols of Authority.

ENThe book is dedicated to the analysis of the trappings of power of the Jagiellonian dynasty. It covers the discussion of seals, coins and coats of arms. The reign of Władysław II Jagiełło opened a new page of symbols and iconography of the Polish kings. Changed dynasty, expansion of the boundaries of the state, changes in law and administration demanded new trappings of power. Sources allow distinguishing several stages of formation of the Jagiellonian symbols: 1) long period of reign of Władysław II Jagiełło, when a new system of sigillography emerged; reform of the coinage system resulted in changes in sigillography of coins and origination of new coats of arms; 2) during the reign of the sons of Władysław II Jagiełło - Władysław III and Casimir IV Jagiellon – no new trappings of power emerged and even the application of a medieval seal ceased; 3) during the reign of the sons of Casimir IV Jagiellon – John I Albert, Alexander I, and Sigismund I the Old – symbols remained the same, Alexander I implemented reform of the coinage system, the trappings of power started manifesting in the graphics of the books; 4) in the middle of reign of Sigismund I the Old, in the twenties of the 16th c., there was a turning-point – reform of the coinage system was realized again, portraits of the king became popular. The Jagiellonian trappings of power then reached the European level and survived during the reign of Sigismund II Augustus. Duality, reflecting the structure of the state, is incidental to the trappings of power of the Jagiellonian dynasty. The Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania (GDL) created their own trappings of power. The symbols of the Kingdom of Poland were more stable, in GDL they were strengthened by individual Grand Dukes (Vytautas, his brother Sigismund, Alexander, and Sigismund II Augustus). The symbols of both states started getting closer in length of time; in Lithuania such tendency showed up in the late 15th c., wh.

ISBN:
8371813104
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38360
Updated:
2022-01-30 17:21:56
Metrics:
Views: 45
Export: