Lietuvių literatūrinis gyvenimas Vakarų Europoje 1945-1950 m. : Rašytojų draugijos veikla, kultūrinė spauda, literatūros debiutai : studija ir šaltinių publikacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių literatūrinis gyvenimas Vakarų Europoje 1945-1950 m: Rašytojų draugijos veikla, kultūrinė spauda, literatūros debiutai : studija ir šaltinių publikacija
Alternative Title:
Literary life in the displaced persons camps in Germany in 1945-1950: (activity of Writers' association, cultural press, and literary debuts)
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, 2003.
Pages:
517 p
Series:
Egzodo archyvas
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Lietuvių išeivijos literatūra; Lietuvių rašytojų tremtinių draugija; Dokumentai; Laiškai.
EN
Lithuanian literature in exile; Society of Lithuanian Writers in Exile; Documents; Letters.
Summary / Abstract:

LTStudijos analizės objektas – lietuvių literatūrinis gyvenimas Vakarų Europoje 1945-1950 m. „Egzodo archyvo“ tomą sudaro dvi dalys: studija apie literatūrinio gyvenimo tendencijas Vokietijos DP laikotarpiu – pasikeitusias kultūrines nuostatas, kultūrinę spaudą, Rašytojų draugijos veiklą, Vakarų kultūros ir filosofijos įtakas patyrusios grožinės literatūros tendencijas – ir priedas, kuriame skelbiama archyvinė medžiaga iš Lietuvos, Amerikos lietuvių bei privačių asmeninių archyvų. Pirmajame skyriuje aptariami bendrieji egzilio kultūros Vokietijoje aspektai, kreipiamas dėmesys į skirtingų kūrėjų santykį su tradicija. Vieni jų pasirinko kultūrinę izoliaciją, savo kūryboje išsakydami tik praradimo temą. Jaunesnioji karta buvo atvira Vakarų pasaulio įtakoms. Jos kūrybą veikė ekspresionizmo, egzistencializmo įtakos. Antrajame skyriuje aktualizuojama Vokietijoje atsikūrusios Rašytojų draugijos veikla. Rašytojų draugija stengėsi atkurti nepriklausomos Lietuvos gyvenimo modelį, atliko svetur gyvenančius rašytojus vienijančią funkciją, ieškojo ryšių, kontaktų su tarptautinėmis rašytojų organizacijomis, telkė vertėjus lietuvių rašytojų kūrinių vertimui į tarptautines kalbas. Trečiasis skyrius analizuoja bendrąsias kultūrinės spaudos tendencijas. Literatūriniuose leidiniuose vykusi literatūrinė polemika atskleidžia pasaulėžiūrinę takoskyrą tarp skirtingoms generacijoms atstovaujančių rašytojų. Skyriuje apie literatūros metraščius atskleidžiama literatūrinių metraščių įvairovė nuo reikšmingų Rašytojų draugijos leistų „Tremties metų“ iki vienos stovyklos mėgėjų kūrybos leidinio.

ENThe subject of this study is a literary life of Lithuanians in the Western Europe between 1945 and 1950. The volume of “Egzodo archyvas” (The Exodus Archive) consists of two parts: a study of trends of literary life in the period of the German Democratic Republic – changes in cultural attitudes, cultural press, activities of the Writers’ Society, trends of fiction influenced by the Western culture and philosophy – and an annex with an archival material from Lithuania and personal archives of American Lithuanians and other private persons. Section 1 covers general aspects of exile culture in Germany and relation of various creators with tradition. Some of them chose cultural isolation and used their works to escalate the subject of loss. The younger generation was more open to influences of the Western world. Their works were influenced by expressionism and existentialism. Section 2 speaks about activities of the Writers’ Society which was established in Germany. The Society was trying to recreate the life model of the independent Lithuania, unite writers living abroad, look for contacts with international writers’ organisations, and look for translators to translate works of Lithuanian authors into foreign languages. Section 3 analysis general trends of cultural press. The literary discussions which took place in literary publications represent a difference in views of authors of different generations. The section about literary chronicles unfolds their variety from “Tremties metai” [Years in Exile] published by the Writers’ Society to publications designated to works of amateur writers representing certain groups.

ISBN:
9955601019
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39741
Updated:
2020-12-21 20:19:04
Metrics:
Views: 37    Downloads: 16
Export: