Algirdo Landsbergio kūrybos ir liaudiškosios kultūros dialogas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Algirdo Landsbergio kūrybos ir liaudiškosios kultūros dialogas
Alternative Title:
Dialogue between Algirdas Landsbergis' literary works and folk culture
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2007, Nr. 6, p. 27-36
Keywords:
LT
Algirdo Landsbergio kūryba; Liaudiškoji kūryba; Ekologinė estetika.
EN
Creative works of Algirdas Landsbergis; Folk culture; Ecological aesthetics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje intertekstualumo, literatūrinių ir liaudies, tautosakinės kultūros tekstų koreliacijos aspektais yra analizuojama dramaturgo Algirdo Landsbergio - lietuvių išeivijos prozininko - kūryba. Pastaroji pasižymi simbiotiniu ryšiu su liaudiškąja (tautosakine, folklorine) kūryba. Tautosakinei kultūrai yra suteikiamas ypatingas dėmesys ir prioritetinis vertybinis statusas. A. Landsbergio kūryboje tautosakinės/liaudiškosios tradicijos apraiškos iškyla tam tikrais ženklais: siužetinėmis sąsajomis; liaudiškosios kultūros, jos estetikos, vertybių tematizavimu, akcentavimu; aiškiais intertekstais, t.y. tautosakinių tekstų, citatų, parafrazių, motyvų ir t.t. A. Landsbergio meniniams tekstams yra būdingi intertekstualūs, tačiau itin minimalistiniai, polisemantiniai įvaizdžiai; loginio (idėjinio) teksto lygmens konceptai, kurie siejami su folklorine estetika bei pasaulėvoka, tampančia jungtimi su dar ankstyvesnėmis kultūros bei mąstymo formomis ir t.t.; kompozicinės, struktūrinės sąsajos. Orientacija į tam tikrų XX a. literatūros reiškinių (neovangardizmo, klasikinio/aukštojo modernizmo ir postmodernizmo) estetiką koordinuoja kūrybos raiškos formas.

ENThe article, in terms of intertextuality and correlation of literary and folklore culture texts, analyzes the oeuvre of dramatist Algirdas Landsbergis, a Lithuanian expatriate writer, which characterizes with a symbiotic relation with folklore. The folklore culture is given a special attention and a priority status. In A. Landsbergis’s oeuvre the manifestations of the folklore tradition manifest themselves by certain signs: plot relations; emphasizing the values of the folklore culture and its aesthetics; clear intertext, i. e. folklore texts, quotations, paraphrases, motives, etc.. A. Landsbergis’s artistic texts characterize with intertextual, however especially minimalistic and polysemous images; concepts of logical/ideological text level, related with folklore aesthetics and worldview, which becomes a connection with earlier forms of culture and thinking, etc.; compositional and structural relations. The orientation towards the aesthetics of certain phenomena of the literature of the 20th century (neo-avant-garde, classical/high modernism and postmodernism) coordinate the forms of expression of the creative.

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Lietuvių literatūrinis gyvenimas Vakarų Europoje 1945-1950 m : Rašytojų draugijos veikla, kultūrinė spauda, literatūros debiutai : studija ir šaltinių publikacija / Dalia Kuizinienė. Vilnius : Versus aureus, 2003. 517 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15013
Updated:
2018-12-20 23:13:47
Metrics:
Views: 11    Downloads: 8
Export: