Knygotyros raida Lietuvoje: periodizacija ir chronologija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Knygotyros raida Lietuvoje: periodizacija ir chronologija
Alternative Title:
Development of book science in Lithuania: division into periods and chronology
In the Journal:
Knygotyra. 2006, t. 46, p. 9-35
Keywords:
LT
19 amžius.
Summary / Abstract:

LTLietuvos knygotyros mokslas atsirado ir formavosi nenutoldamas nuo europietiško knygotyros raidos modelio. Jo istorijoje galima išskirti knygotyros formavimosi etapą, prasidėjusį XIX a. pradžioje ir pasibaigusį XX a. pradžios pirmaisiais dešimtmečiais, ir savarankiškos knygotyros raidos etapą, besitęsiantį iki šiolei. Pirmasis laikotarpis dar vadinamas bibliografiniu periodu, kai knygą tiriantys dalykai vienijosi aplink vadinamąjį bibliografijos mokslą, kuris buvo suprantamas kaip universalus, enciklopedinis mokslas apie knygą. Pirmojo ar antrojo knygotyros periodų skiriamąją šiandien dar sunku tiksliai įvardyti, tačiau ji neperžengia XX a. trečiojo dešimtmečio, kuomet knygotyra ir bibliografija buvo pradėtos suvokti ir vertinti kaip savarankišką tyrimo objektą ir problematiką turintys mokslai. XX a. knygotyros raida nebuvo tolygi: intensyvią jos kūrybą, trukusią iki 1943-ųjų, pakeitė pirmųjų antrosios sovietinės okupacijos dešimtmečių sąstovis. Dėl politinės ir mokslo situacijos pasikeitimų knygos mokslas Lietuvoje atgimė septintajame dešimtmetyje, o kokybiškai naują raidos etapą išgyvena mūsų dienomis, kai vėl sugrįžta prie tradicinės knygotyros plėtotės. Pirmą kartą knygotyros istoriografijoje straipsnio autorė rekonstruoja Lietuvos knygotyros istoriją nuo mokslo atsiradimo iki mūsų dienų, išskiria ir apibūdina svarbiausius jos raidos etapus bei pateikia pagrindinių istorijos datų chronologiją. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Knygotyros mokslas; Bibliologija.

ENThe development of book science in Lithuania coincided with the development model in Europe. It is possible to distinguish the period of formation of book science, which started at the beginning of the 19th century and ended in the early decades of the 20th century, and the period of the autonomous development of book science lasting to the present day. The first period is also known as a bibliographic period of book science, because the disciplines investigating a book were concentrated around bibliography, which was understood as a universal encyclopaedic science of a book. The border between the two periods is still difficult to mark, but it is obvious it does not cross the border of the 1920s, when book science and bibliography were understood and treated as disciplines with independent objects, problems of research. Development of book science in the 20th century was dynamic: intensive creation, which lasted until 1943, was replaced by the stagnation of the initial decades of the second Soviet occupation. The changing political and science situation of the 1960s stimulated the renaissance of book science in Lithuania and the qualitatively new development stage continues today, coming back to the development of traditional book science. It is the first time the history of Lithuanian book science has been reconstructed from the rise of science to the present day, by distinguishing and describing the major stages of its development and chronology of the principal historical dates.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3939
Updated:
2018-12-20 23:08:55
Metrics:
Views: 84    Downloads: 25
Export: