"Knygotyra" (1970-1999): analitinė apžvalga

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Knygotyra" (1970-1999): analitinė apžvalga
Alternative Title:
Research serial "Knygotyra" (1970-1999): an analytical overview
In the Journal:
Knygotyra. 2000, t. 36, p. 119-132
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Leidyba; Bibliotekininkai; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Publishing; Librarien.
Keywords:
LT
Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LT„Knygotyra“ yra Vilniaus universiteto mokslo tęstinis leidinys, kuris telkia ir koordinuoja knygos tyrinėjimus, skelbia ir propaguoja juos Lietuvoje ir užsienyje. Šiame straipsnyje nagrinėjama jos problematika, susisteminami joje skelbti darbai, aptariami jos statuso ir struktūros pokyčiai, redaktorių kolegijos sudėtis, platinimo aspektai. Pirmasis „Knygotyros“ tomas pasirodė 1970 m. kaip metininko „Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai“ tęsinys. „Knygotyros“ struktūrą nuo pat jos leidimo pradžios sudaro šie tipiniai skyriai: straipsniai, publikacijos, recenzijos, apžvalgos, kronika. Paskutiniuose leidinio tomuose atsirado kol kas negausus atsiminimų skyrius. Iš viso čia analizuojamuose 27 leidinio tomuose buvo paskelbti 287 tyrinėjimai. Daugiausia straipsnių „Knygotyroje“ išspausdinta iš knygos istorijos (36,5 proc.), knygotyros (8,3 proc.), bibliotekininkystės (7,2 proc.). Šios problematikos tyrinėjimuose aktyviai dalyvauja ir užsienio autoriai. Leidinio tomuose recenzuoti reikšmingiausi Lietuvos knygos istorijos darbai, pavyzdžiui, D. Kauno „Mažosios Lietuvos knyga“ (R. Koženiauskienė), V. Merkio „Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias“ (S. Matulaitytė), E. Laucevičiaus „Popierius Lietuvoje XV–XVIII a.“ (V. Stonienė ), N. Feigelmano „Lietuvos inkunabulai“ L. Vladimirovas), I. Petrauskienės „Vilniaus akademijos spaustuvė“ (V. Stonienė) ir kt. „Knygotyros“ formatas nuo pat pirmojo tomo yra standartinis – 70x90/16. Pirmųjų leidinio tomų tekstas iki 17 (22) numerio buvo spausdinamas dviem skiltimis, vėliau skilčių atsisakyta. „Knygotyra“ iki šiol nebuvo platinama per knygų prekybos tinklą. Leidinio realizavimu rūpinosi patys leidėjai. „Knygotyrą“ skaitytojai galėjo įsigyti Vilniaus universiteto knygyne „Littera“ ir Knygotyros katedroje.

ENKnygotyra is a continuous scientific publication of the Vilnius University, which covers and coordinates book research, announces and propagates such work in Lithuania and abroad. The paper examines problems of the publication, systemises works published in the publication, discusses changes in its status and structure, line-up of the editorial body and aspects of distribution. The first volume of Knygotyra appeared in 1970 as continuation of the yearly publication on librarian and bibliographical matters. From the very start, the structure of Knygotyra has consisted of the following typical parts: articles, publications, reviews, surveys and chronicles. The last issues of Knygotyra also contained the still sparse chapter of memoirs. A total of 287 researches were published in the 27 volumes of the publication. Most of Knygotyra’s articles covered book history (36.5 per cent), book science (8.3 per cent) and librarianship (7.2 per cent). Foreign authors were also actively involved in research of these matters. Knygotyra reviewed the most significant works of book history of Lithuania, for instance, Mažosios Lietuvos Knyga by D. Kaunas (R. Koženiauskienė), Draudžiamosios Lietuviškos Spaudos Kelias by V. Merkys (S. Matulaitytė), Popierius Lietuvoje XV–XVIII a. by E. Laucevičius (V. Stonienė), Lietuvos Inkunabulai by N. Feigelmanas (L. Vladimirovas), Vilniaus Akademijos Spaustuvė by I. Petrauskienė (V. Stonienė) and many others. Knygotyra has never been circulated via a book trade network. It was available at the book store and the Book Science Department of the Vilnius University.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7691
Updated:
2023-04-21 12:18:31
Metrics:
Views: 43    Downloads: 15
Export: