Knyga apie XIX amžiaus lietuvišką knygą : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Knyga apie XIX amžiaus lietuvišką knygą: recenzija
In the Journal:
Knygotyra. 2010, t. 55, p. 338-348
Recenzuojama knyga: Besikeičianti knyga XIX amžiaus pirmosios pusės Lietuvoje Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010 382 p.
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kelionės; Knygos; Knygos nuosavybės ženklai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; Recenzijos; Senosios knygos; Book ownership marks; Books; Itineraries; Martynas Mažvydas National Library of Lithuania; Old books; Review; The Great Duchy of Lithuania.
Keywords:
LT
Aušra Navickienė. Besikeičianti knyga XIX amžiaus pirmosios pusės Lietuvoje.
Summary / Abstract:

LTA. Navickienės knygos "Besikeičianti knyga XIX amžiaus pirmosios pusės Lietuvoje" recenzijoje be kita ko pateikta lietuviškos knygos leidybos XIX a. pirmojoje pusėje mokslinė apžvalga, teikianti vertingos medžiagos minimo laikotarpio knygos istorijos Lietuvoje tyrinėjimams. Monografija vertinama kaip ypač vertingas knygotyros darbas, kuriame siekiama atspindėti kone visą įmanomą XIX a. lietuviškos knygos pasaulį, pirmą kartą ją matome kaip procesą – nuo genezės, t. y. nuo pirminio sumanymo, rašymo ir leidimo (su visomis cenzūros peripetijomis), nuo spaudos, nuo platinimo – iki pat recepcijos visuomenėje. Knyga nėra ištraukiama iš bendro kultūrinio konteksto – ji siejama ir su socialiniu, ekonominiu bei politiniu procesu. Recenzijoje pateikta recenzuojamos knygos struktūra, cituojamos vertingiausios detalės. Pastebėta, kad istoriografinė knygos dalis – viena stipriausių. A. Navickienė ne tik siekia rekonstruoti to laikotarpio lietuviškos knygos pasaulį, pateikti kiek įmanoma išsamesnį jo vaizdą, bet ir pristatyti knygą kaip procesą. Recenzijoje išryškinamas knygos kompleksiškumas, panorama, novatoriškumas, pagavus rašymo stilius, ir autorės gebėjimas polemizuoti, kritiškai vertinti pateiktus kitų tyrėjų duomenis.

ENA review of the book “Besikeičianti knyga XIX amžiaus pirmosios pusės Lietuvoje” [Changes of books in Lithuania in the first half of the 19th century] by A. Navickienė presents a scientific review of the Lithuanian book publishing in the first half of the 19th century, providing a valuable material for studies of the history of books of the mentioned period in Lithuania. The monograph is considered to be a very important work in the field of book science, which reflects the whole world of Lithuanian books in the 19th century. It is the first time we see it as a process – from the genesis, i.e. from the first concept, writing and publication (with all censorship-related peripeteias), printing and dissemination to the very reception of the public. The book is not taken from the common cultural context – it is linked to the social, economic and political process. The review presents the structure of the book, useful thoughts are quoted. The author of the review notes that the historiographical part of the book is one of the strongest. A. Navickeinė aspires to reconstruct the world of the then Lithuanian book, to present it as comprehensively as possible and to present the book as a process. The review highlights the complexity, panorama, innovation and the writing style of the book as well as the author’s ability to critically dispute and evaluate the data submitted by other researchers.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28236
Updated:
2022-01-17 12:49:01
Metrics:
Views: 26    Downloads: 9
Export: