Vadybos srities literatūros leidyba 2003-2006 m. Lietuvos universitetų leidyklose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vadybos srities literatūros leidyba 2003-2006 m. Lietuvos universitetų leidyklose
Alternative Title:
Publication of the literature on management by Lithuanian university publishing houses in 2003-2006
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2008, Nr. 1 (17), p. 8-18
Summary / Abstract:

LTMokslas ir studijos neegzistuoja be mokslo žurnalų ir monografijų, vadovėlių ir mokymosi priemonių, kurių pagrindiniai leidėjai yra ir lieka tam tikslui įsteigtos universitetų leidyklos. Straipsnio tikslas - išanalizuoti vadybos krypties literatūros leidybą Lietuvos universitetų leidyklose. Analizuojamas 2003 - 2006 m. laikotarpis. Nors kasmet leidybos apimtys pasaulyje didėja, tačiau Lietuvoje esminių permainų knygų leidyboje nevyksta. Vienas iš leidybinės rinkos segmentų - universitetinė leidyba, taip pat užimanti tam tikrą rinkos dalį leidybos sistemoje. Šiame segmente yra 15 universiteto leidyklų, leidžiančių specializuotą mokslo ir studijų literatūrą, skirtą konkrečiai tikslinei auditorijai - mokslininkams, dėstytojams, studentams ir plačiajai visuomenei. Iš pateiktų duomenų matyti, kad pastaraisiais metais (2003 - 2006 m.) šalies aukštųjų mokyklų leidyklose publikuojamų knygų skaičius kasmet laipsniškai Ši mokslinės literatūros mažėjimo tendencija ryški nuo 2003 m. ir kol kas pastaraisiais metais ji išlieka. Iš penkiolikos Lietuvos universitetinių leidyklų 2003-2006 m. daugiausia leidinių išleido KTU leidykla Technologija" ir VGTU leidykla Technika". Pastaraisiais metais vidutinės universitetų leidyklos daugiau dėmesio skyrė vadybinės srities literatūros leidybai. Galima daryti išvadą, kad vadybos mokslo srities leidyba dominuoja vidutinėse, o ne didžiosiose universitetinėse leidyklose. Vadybos srities knygų publikavimą ypač susikoncentravusios ŠU ir KU leidyklos, iš dalies VU leidykla ir MRU leidybos centras - jos siekia 25 proc. ir net peržengia šią ribą.

ENThe paper deals with publication of literature on management by Lithuania's University publishing houses in 2003-2006. It is stressed that university administrations focus of publication of literature on management. The proportion of the numbers of students at every university and published books on management has been set. An interdisciplinary aspect is presented in this paper: university publications on management are analyzed in the context of knowledge management and the knowledge society. Analysis has showed that middle and small university publishing houses pay more and more attention to publishing literature on management. Literature on management dominates in middle and small but not in big university publishing houses. The tendency is that the total amount of books published at universities has been decreasing but literature on management has been growing because the need of such books by readers has been growing every year. University publishing houses usually publish books which are used in studies and necessary for students, so the amount of such books depends on these indicators. However, the need for literature on economics, finance, marketing and others has been growing most significantly. Universities with a stable number of students can publish the same number of literature on management as those with a growing number of students. Every year those universities can supply more and more books on management. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5874
Updated:
2018-12-17 12:10:56
Metrics:
Views: 13
Export: