Vyresniojo mokyklinio amžiaus mokinių mokomosios informacijos paieškų ir sklaidos gebėjimų formavimosi veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Vyresniojo mokyklinio amžiaus mokinių mokomosios informacijos paieškų ir sklaidos gebėjimų formavimosi veiksniai
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2009, Nr. 12, p. 121-136
Keywords:
LT
Mokomosios informacijos paieškų gebėjima; Mokomosios informacijos paieškų gebėjimai; Mokomosios informacijos sklaidos gebėjimai.
EN
Abilities of dissemination of educational information; Abilities of searches of educational information.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami vyresniojo mokyklinio amžiaus (XI–XII kl.) mokinių informacijos paieškų ir informacijos sklaidos gebėjimų kaitą sąlygojantys veiksniai. Objektyvių veiksnių grupei priskiriami artimiausios mokinio aplinkos subjektai: mokytojai, klasės draugai, asmeniniai draugai, šeimos nariai. Subjektyvių veiksnių grupei – mokinio asmeniniai poreikiai, polinkiai. Tiriama, kokie veiksniai dažniausiai skatina informacijos paieškas, kam dažniausiai teikiama mokomoji informacija. Nagrinėjama, ar yra ryšys tarp informacijos užsakovo ir informacijos adresato, tarp informacijos paieškas skatinančių veiksnių ir informacijos vartotojų. Atlikus tyrimo duomenų apie vyresniojo mokyklinio amžiaus mokinių informacijos paieškų ir sklaidos gebėjimų formavimosi veiksnius analizę, atskleisti mokymosi proceso aukštesnėse klasėse ypatumai, konstruktyvistinis ir bihevioristinis mokymosi pobūdis. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the factors determining senior pupils' (11th-12th grades) abilities of information search and information dissemination. The following subjects of the pupil's closest environment are ascribed to the group of objective factors: teachers, classmates, personal friends, family members. The pupil's personal needs, inclinations belong to the group of subjective factors. It is researched what factors most often promote information search, who is most often provided with educational information. It is analysed whether there is a relation between the client and the addressee of information, between the factors that promote information search and information users. The analysis of research data about the factors of self-formation of senior pupils' information search and dissemination abilities disclosed the peculiarities of the educational process in senior grades, constructivist and behaviourist type of learning. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23969
Updated:
2018-12-17 12:37:12
Metrics:
Views: 79    Downloads: 1
Export: