The Change of educational paradigm under the influence of ICT implementation: criteria of evaluating the teacher and student's roles

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Change of educational paradigm under the influence of ICT implementation: criteria of evaluating the teacher and student's roles
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2006, Nr. 2 (52), p. 79-91
Keywords:
LT
Informacinės technologijos / Information technology; Pedagogai / Pedagogues.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – išanalizuoti savybių ir kriterijų problemas, leidžiančias įvertinti IKT įgyvendinimo proceso įtakojamą švietimo paradigmos pokytį. Iš pradžių autoriai apibūdina IKT įgyvendinimo lygius, vėliau juos susieja su konkrečia ugdymo paradigma. Straipsnyje siekiama apibūdinti ir pagrįsti pagrindinius pedagoginės sistemos elementus, t.y. mokinių ir mokytojų vaidmenis IKT pritaikomumo dėstymui ir mokymuisi kontekste. Straipsnyje yra siūlomos rekomendacijos, kaip naudotis šiuo kriterijumi tyrinėjant IKT įgyvendinimo lygius mokykloje ir šios mokyklos ugdymo paradigmoje. Reikšminiai žodžiai: mokomoji paradigma, IKT įgyvendinimas, mokytojo ir mokinio vaidmenys.Reikšminiai žodžiai: Mokomoji paradigma; IKT įgyvendinimas; Mokytojo ir mokinio santykiai.

ENThis article deals with the problem of characteristics and criteria that would enable to evaluate the change of educational paradigm under the influence of ICT implementation. After describing ICT implementation stages, they were related to the concrete educational paradigm and the main focus was placed on defining and validation the criteria of main elements of pedagogical system, i.e. students and teachers’ roles, in the context of ICT application for teaching and learning. The recommendations for using these criteria in the research on ICT implementation level at school and the educational paradigm that prevails in this school are submitted.

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9294
Updated:
2018-12-17 11:51:36
Metrics:
Views: 21    Downloads: 4
Export: