Dzūkijos ir Suvalkijos folkloro ansambliai dabartinėse kalendorinėse šventėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dzūkijos ir Suvalkijos folkloro ansambliai dabartinėse kalendorinėse šventėse
Alternative Title:
Dzukija's and Suvalkija's folklore ensembles in modem calendar holidays
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2012, Nr. 1, p. 46-55
Keywords:
LT
Liaudies kultūra / Folk culture; Šventės. Atmintinos dienos / Festivals. Holy days.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas - Dzūkijos ir Suvalkijos etnografinių regionų suaugusiųjų ir vaikų folkloro ansambliai. Tikslas - išsiaiškinti, kokį vaidmenį atlieka etninės muzikos atlikėjai, folkloro ansambliai lietuviškose tradicinėse kalendorinėse šventėse. Nagrinėjamas suaugusiųjų ir vaikų folkloro ansamblių dalyvavimas kalendorinėse šventėse, palyginami šių dviejų kategorijų kolektyvai. Tyrimui naudojama autorės 2003-2009 m. Dzūkijos ir Suvalkijos etnografiniuose regionuose surinkta medžiaga. Ištirta 10 suaugusiųjų ir 12 vaikų folkloro ansamblių, apklausta 281 respondentas. Lauko tyrimų metu bendraujant su įvairių ansamblių vadovais ir dalyviais, buvo atkreiptas dėmesys į vieną menkai ištirtų folkloro ansamblių veiklos sričių - kalendorinių švencių šventimą, kuris neįsivaizduojamas be etninės muzikos. Minėtų etnografinių regionų vaikų ir suaugusiųjų folkloro ansamblių vadovų klausta, kokias kalendorines šventes švenčia jų vadovaujamas kolektyvas. Remiantis statistinio ir lyginamojo metodų teikiamomis galimybėmis, nustatyta, kad ir suaugusiųjų, ir vaikų folkloro ansambliai yra aktyviausi šių švenčių dalyviai, dažnai ir organizatoriai. Savo veikla jie tęsia, atkuria arba kuria naujus kalendorinių švenčių šventimo papročius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dzūkija, Suvalkija, folkloro ansambliai, dabartis, kalendorinės šventės; Folkloriniai ansambliai; Kalendorinės šventės; Calendar festivals; Dzūkia, Suvalkija, folklore ensembles, nowadays, calendar holidays; Folklore ensembles; Lithuania.

ENThe author of this article explored the activities of Dzukija's and Suvalkija's ethnographic regions' adult and child folklore ensembles and studied the role that they perform in traditional Lithuanian calendar holidays. Also studied is the participation of adult and child ensembles in calendar holidays, collectives in these two different categories are compared. The research uses material collected by the author in Dzukija's and Suvalkija's ethnographic regions in 2003-2009. 10 adult and 12 child ensembles were studied; 281 respondents were questioned. Based on the opportunities presented by statistical and comparative methods, it was established that both adult and child folklore ensembles are the most active participants of these holidays, often they are organizers as well. With their activities they continue, restore or create new calendar holiday celebration traditions. In our times during the retraining and still-celebrated traditional calendar holidays, folklore ensembles in many cases are especially significant. They organize these holidays, celebrate them in small personal groups and in public city events. For most leaders of child collectives, the celebration of calendar holidays is an important way of successfully working with children, it is a method that helps interest children in folklore, creates respect and love for the old Lithuanian traditional holidays so they would be impatiently waited for and joyfully celebrated. In the activities of adult folklore ensembles, the celebration of calendar holidays is more reserved. It is natural and appealing for children to carelessly go wild and have fun, while for adults, especially older people, it is more important to have quietly and calmly socialize, to sing and eat together. [From the publication]

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38427
Updated:
2018-12-17 13:16:46
Metrics:
Views: 62    Downloads: 7
Export: