Etninė kultūra ir neformalus ugdymas : mokytojų patirties tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etninė kultūra ir neformalus ugdymas: mokytojų patirties tyrimas
Alternative Title:
Ethnic culture at school: study in ethnic culture teaching
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2010, Nr. 6, p. 46-53
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendruomeniškumas; Bendruomenė; Etninė kultūra; Etninės kultūros mokymas; Mokykla; Neformalus ugdymas; Tradicija; Community; Ethnic culture; Ethnic culture teaching; Non-formal education; School; Sociality; Tradition.
Keywords:
LT
Bendruomenė; Liaudies kultūra / Folk culture; Mokykla / School; Neformalus ugdymas.
Summary / Abstract:

LTDarbe pristatomas dalis autorės atlikto etninės kultūros padėties Lietuvos mokyklose tyrimo. Tyrimu buvo siekiama ištirti etninės kultūros mokytojų patirtį etninės kultūros mokymo ir praktinės veiklos sąryšio aspektu, nustatyti veiksnius, turinčius įtakos moksleivių nuostatų etninės kultūros atžvilgiu formavimui, atskleisti etninės kultūros sklaidos mokyklose pobūdį. Daugiausia dėmesio šiame straipsnyje skiriama mokytojų ekspertų požiūriui į neformalų etnokultūrinį ugdymą ir jo formas mokyklose pristatyti. Atliktos apklausos duomenys rodo, kad svarbiausia neformalaus etnokultūrinio ugdymo forma mokytojai ekspertai laiko kalendorinių švenčių šventimą mokyklose. Matyti, kad daugiausia švenčiamos tos šventės, kurios vyksta mokslo metais ne moksleivių atostogų metu. Populiariausia, dažniausiai minima, kaip mokyklose švenčiama šventė buvo Užgavėnės. Taip pat gana populiarios mokyklose yra advento vakaronės, Kalėdų paminėjimai. Pusė respondentų minėjo, kad mokyklose organizuoja ir Vėlinių šventimą. Antra pagal paveikumą neformalaus etnokultūrinio ugdymo forma apklausti mokytojai ekspertai laikė mokyklų folklorinių ansamblių veiklą. Beje, šie folkloro ansambliai būna ir aktyviausi kalendorinių švenčių šventimo organizavimo pagalbininkai ir dalyviai. Pristatomo tyrimo duomenys taip pat rodo, kad mokytojai žiūri į etninę kultūrą ne tik kaip į muziejinį eksponatą, bet ir kaip į dalyką, pajėgų formuoti teigiamas nuostatas tautinės kultūros atžvilgiu.

ENThe work presents a part of the research made by the author about the position of ethnic culture in Lithuanian schools. The research was aimed to make an analysis of the experience of ethnic culture teachers in the aspect of the relation between the ethnic culture teaching and practical activities. Also, to determine factors which have influence to the formation of students' attitudes towards ethnic culture and to reveal the nature of ethnic culture spread in schools. In this article, the main focus is on the attitude of teachers–experts to the non-formal education and its forms in schools A survey revealed that, according to teachers–experts, the most important form of non-formal education of ethnic culture is the celebration of calendar events in schools. It is noticed that usually events which take place during a school year but not during holiday are celebrated. The most popular and celebrated event in schools is Shrove Tuesday. Another quite popular event in schools is an Advent dinner which marks Christmas. Half of respondents mentioned that All Soul’s Day is also organised in schools. On the opinion of teachers–experts, the second form of non-formal ethnocultural education according to its influence is the activity of schools' folk ensembles. Moreover, usually folk ensembles are the most active helpers and participators of organised celebrations of calendar events. Research results also reveal that teachers do not treat ethnic culture as a museum-piece, they treat it as an object that is able to form positive attitudes towards national culture.

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31389
Updated:
2018-12-17 12:53:45
Metrics:
Views: 56    Downloads: 23
Export: