Lietuvos profesijos pedagogų formalios pedagoginės kvalifikacijos ir realių pedagoginių kompetencijų tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos profesijos pedagogų formalios pedagoginės kvalifikacijos ir realių pedagoginių kompetencijų tyrimas
Alternative Title:
Research on Lithuania vocational teachers' formal pedagogical qualification and real pedagogical competencies
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 51, p. 51-58
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti Lietuvos profesijos pedagogų turimas formalias pedagogines kvalifikacijas, nustatyti poreikį pedagoginei kvalifikacijai įgyti, ištirti Lietuvos profesijos pedagogų realias pedagogines kompetencijas, nustatyti pirminio bei tęstinio pedagoginio rengimo poreikius. Statistinio formalių kvalifikacijų tyrimo rezultatai patvirtina iškeltą hipotezę ir leidžia teigti, kad Lietuvos profesijos pedagogai – tai žmonės, atėję iš gamybos, su techniniu išsilavinimu ir turintys didžiulį poreikį pedagoginei kvalifikacijai įgyti – jos neturi net 76,16 procentų iš šiandien profesinio rengimo įstaigose dirbančių profesijos pedagogų. Siekiant patenkinti šį poreikį, reikia parengti profesijos pedagogo standartą ir profesijos pedagogo rengimo standartą. Tiek rengiant profesijos pedagogo, tiek jo rengimo standartus reikia įvertinti ir atsižvelgti į progresyvių užsienio šalių pasiekimus, o taip pat į Lietuvos profesijos pedagogų statistinių formalių kvalifikacijų ir realių kompetencijų tyrimų rezultatus, atliktus per pastaruosius 2-3 metus. Neigiami profesijos pedagogų realių pedagoginių kompetencijų tyrimo rezultatai rodo, kad dauguma respondentų negalėjo atsakyti į klausimyne pateiktus klausimus, nes jiems iš tiesų stinga pedagoginio išsilavinimo, arba jie nėra įsisavinę profesinės pedagogikos sąvokų (o sąvokų nežinojimas dar nerodo pedagoginės kompetencijos nebuvimo). Profesinė kalba būtina, siekiant susikurti profesijos pedagogų bendruomenei, kad būtų galima vieningai siekti reformos tikslų įgyvendinimo.Reikšminiai žodžiai: Profesijos mokytojas; Pedagoginė kvalifikacija; Pedagoginė kompetencija; Vocational teachers; Pedagogical qualification; Pedagogical competence.

ENThe aim of the article is to show and discuss the results of the research on Lithuanian vocational teachers' peagogical qualification and competence, and to define their needs to get a pedagogical qualification in initial or continuing vocational training. To get representative results, following research methods were chosen: quantitative research - to collect statistical data about the formal qualifications of Lithuanian VET teachers, qualitative research - to get data about the real competences of Lithuanian VET techers. The participans of the research were vocational teachers from vocational schools, vocational colleges, and teachers from labour market training centres. The results of the research have shown that Lithuanian VET teachers lack formal pedagogical qualifications. Even 76,16% don't have any, thouhg working in the VET system. It is clear that Lithuanian VET teachers have a big need for getting the pedagogical qualification. To satisfy this need it is necessary to prepeare a standart of the VET teacher and a standart of VET teachers' training. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31027
Updated:
2018-12-17 10:53:31
Metrics:
Views: 23    Downloads: 2
Export: