Profesinės pedagogikos sąvokų problema profesinio rengimo standartuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesinės pedagogikos sąvokų problema profesinio rengimo standartuose
Alternative Title:
Problem of professional pedagogical conceptions in the standarts of vocational training
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 48, p. 32-43
Keywords:
LT
Profesija; Specialybė; Specializacija; Kvalifikacija; Profesinis rengimas.
EN
Profession; Professional pedagogics; Vocational training.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos pagrindinės profesinės pedagogikos sąvokos (profesijos, specialybės, specializacijos, kvalifikacijos, kompetencijos, profesinių žinių), jų vartojimas profesinėje pedagogikoje bei profesinio rengimo standartuose, įvertinant Europos Sąjungos valstybių ir Lietuvos ekonominio, socialinio gyvenimo raidos tendencijas. Taikyta tyrimo metodika: literatūros šaltinių analizė, analitinės indukcijos metodas, anketinė apklausa (tiriant darbdavių ir tam tikros profesijos pedagogų nuomones). Analizė parodė, kad profesijos sąvokos samprata, jos filosofiniai pagrindai yra tam tikrai veiklai besirengiančių žmonių profesinio ugdymo turinio (tuo pačiu ir profesinio rengimo standarto) nustatymo pagrindas. Socialinio, ekonominio, kultūrinio gyvenimo raidos tendencijos rodo, kad į profesiją būtina žiūrėti ne tik kaip į individo savisaugos, bet ir kaip į saviraiškos poreikių tenkinimo terpę. Kadangi profesijos sąvoka daugiau vartojama veikloje, o specialybės – profesinio ugdymo sistemoje, jų negalima tapatinti. Apibrėžiant kompetencijos sąvoką, akcentuojamas gebėjimas parodyti savo profesines žinias, mokėjimus ir įgūdžius, jų lygį, be to, tikslinga sureikšminti veiklos įgaliojimų apimties bei ribų aspektą. Kompetentingas yra tas, kuris ne tik žino, moka, yra įgudęs, bet ir turi galimybę žinias ir įgūdžius pritaikyti praktiškai. Dabartiniame gyvenime svarbiausios kompetencijos dalys yra strateginė ir socialinė. Darbuotojas turi gebėti traktuoti darbo procesą kaip visumą, vertinti tiek vidinių, tiek išorinių veiksnių įtaką jo rezultatams, numatyti darbo proceso raidą.

ENThe purpose of this article is to investigate the basic conceptions of professional pedagogics, their usage in professional pedagogics and in the standards of vocational training. While trying to attain this object, it was come to some conclusions: the vocational conception and its philosophical grounds are the basis of the contents of vocational training and the standard of vocational training; as me conception of profession is mostly used in the environment of activity and the conception of speciality is used in the system of vocational training, we can't identify them; in this modern life the most important part of vocational competence is strategic and social. The system of values, knowing how to associate and collaborate with the subjects of social environment of various levels (micro, macro, egzo), skills to solve various situations of conflicts and ability to avoid them influence the social competence of the person. It is necessary to separate two basic types of knowledge in the standards of vocational training: the knowledge of statement and the procedural knowledge. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16779
Updated:
2018-12-17 10:52:41
Metrics:
Views: 9    Downloads: 6
Export: