Dar kartą apie lietuvių vardus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dar kartą apie lietuvių vardus
Alternative Title:
More about Lithuanian names
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2004, 77, p. 84-95
Keywords:
LT
Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas naujasis, pataisytas ir papildytas, K. Kuzavinio ir B. Savukyno Lietuvių vardų kilmės žodyno leidimas ir trumpai įvertinamas kitas vardams skirtas leidinys – Vardai: nuo A iki Ž (sudarė N. Blaževičiūtė). Tai labai skirtingi įvairiais požiūriais darbai. Pirmasis – specialistų parengtas darbas. Čia vardai atrinkti pagal vartojimo tradiciją ir lietuvių vardyno raidos ypatumus. Visi jie sunorminti, sukirčiuoti, nurodytos kirčiuotės. Prie vardų pateikiami moksliniu požiūriu nepriekaištingi duomenys apie jų kilmę ir struktūrą. Žodyno vardų visuma apibūdina lietuvių vardyno ypatumus, jo baltišką savitumą. Čia yra suderinta vardų vartosenos tradicija ir neišvengiamos naujovės, kurioms žodynas pakankamai atviras. Dėl išvardytų savybių žodynas gali būti vertinamas ir kaip rekomenduojamų vartoti lietuvių vardų šaltinis. Antrasis leidinys – Vardai: nuo A iki Ž – taip pat pretenduoja į vardų, kuriuos tariamai galėtų vartoti lietuviai, sankaupą. Tačiau jis neatitinka nė vieno reikalavimo, kurie keliami tokio turinio ir paskirties darbams. Dauguma jame pateiktų vardų yra visiškai nepriimtini lietuvių vardynui. Aptariant tokius skirtingus leidinius straipsnyje dar kartą primenama, kokie vardai sudaro lietuvių vardyną, užsimenama apie jo kultūros problemas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vardai; Kilmė; Struktūra; Personal name; Origin; Structure.

ENThe article discusses the new, amended and expanded edition of Lietuvių vardų kilmės žodynas (Dictionary of the Origin of Lithuanian Names) of K. Kuzavinis and B. Savukynas and it does a brief evaluation of another publication about names: Names from A to Ž (compiled by N. Blaževičiūtė). These two works are very different from various aspects. The first is a publication prepared by specialists. The names have been compiled according to their tradition of use and the characteristics of evolution of Lithuanian onomastics. All the names are standardised, with stressed syllable marked, and accentuation class indicated. The names are accompanied by scientifically correct data about their origin and structure. The totality of the names in this Dictionary defines the characteristics of Lithuanian onomastics and their Baltic nature. Old naming traditions are coordinated with inevitable innovations, to which the Dictionary is quite open. For these reasons the Dictionary can be assessed as a source of Lithuanian names that are recommended for usage. The second publication – Names from A to Ž – might also vie be considered to be a treasury of names that Lithuanians supposedly could use. However, it does not meet any of the requirements for a book of such content and aspirations. Most of the names in it are totally unacceptable in Lithuanian onomastics. In discussing such different publications, the article reminds readers what kinds of names are part of Lithuanian onomastics, and issues surrounding the use of these names are mentioned.

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11049
Updated:
2018-12-17 11:21:25
Metrics:
Views: 55    Downloads: 22
Export: