Multiple criteria assessment of socioeconomic indicators influencing the company’s marketing decisions

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Multiple criteria assessment of socioeconomic indicators influencing the company’s marketing decisions
Alternative Title:
Socioekonominių indikatorių, turinčių įtaką įmonių marketingo sprendimams, daugiakriterinis vertinimas
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2009, Nr. 49, p. 137-153
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apibūdinami šalies socioekonominių indikatorių (tarp jų - makroekonominių rodiklių), turinčių įtaką įmonių marketingo strateginiams sprendimams, integruoto vertinimo principai, pagrįsti kiekybinio vertinimo metodai, pateikti baziniai vertinimo modeliai ir atlikto (Lietuvos chemijos pramonės įmonių pavyzdžiu) makroekonominės aplinkos tyrimo bei jos vertinimo rezultatai. Marketingo makroaplinkos tyrimai ir vertinimas yra svarbi įmonės marketingo tarnybos funkcija .Nors, atliekant PEST analizę, aplinkos pokyčių dinamikos analizę, daugiausia taikomi kokybinio vertinimo metodai pasitelkiant ekspertus, vis tik perspektyvą turi kiekybinis vertinimas. Ryšium su tuo marketingo makroekonominės aplinkos kiekybinio vertinimo principų bei metodų parengimas yra aktualus tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu. Darbo tikslas - sukurti socioekonominių indikatorių, darančių įtaką įmonių strateginiams marketingo sprendimams, kompleksinio vertinimo principus, bazinius modelius ir atlikti šių indikatorių, reikšmingų Lietuvos chemijos pramonei, kompleksinį vertinimą. Straipsnyje pateikiama sukurta vertinimo sistema, kuri grindžiama socioekonominių indikatorių grupių formalizacija, kokybine analize ir trijų pakopų kiekybinio vertinimo principu. Ji apima pirminių socioekonominių indikatorių nustatymą (pagal ekspertinį, tarp jų kiekybinį, įvertinimą). Lietuvos chemijos pramonės gaminių sektoriaus įmonių makroekonominės aplinkos tyrimo išdavoje nustatyti ir ekspertiniu būdu įvertinti reikšmingi indikatoriai. Taip pat atliktas šių identifikuotų indikatorių kiekybinis vertinimas ir tolesnis integruotas jų grupių vertinimas.Reikšminiai žodžiai: Makroekonominiai rodikliai; Socioekonominiai indikatoriai; Indikatorių grupės; Formalizacija; Marketingo sprendimai; Kiekybinis vertinimas; Daugiakriterinė analizė; Macroeconomic indices; Socioeconomic indicators; Groups of indicators; Formalisation; Marketing decisions; quantitative assessment; Multiple-criteria evaluation.

ENThe paper reviews the principles and models of complex qualitative and quantitative assessment of significant socioeconomic indicators influencing the company's marketing management decisions. The essential steps of assessment are the identification and expert evaluation of identified indicators, also the quantitative assessment groups of indicators and macroeconomic environment on the basis of the method multiple-criteria evaluation. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19804
Updated:
2018-12-17 12:26:05
Metrics:
Views: 27    Downloads: 2
Export: