Adekvačiojo investavimo portfelio anatomija ir sprendimai panaudojant imitacines technologijas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Adekvačiojo investavimo portfelio anatomija ir sprendimai panaudojant imitacines technologijas
In the Journal:
Ekonomika. 2006, t. 75, p. 52-76
Keywords:
LT
Finansavimas / Financing; Investicijos / Investments; Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nuosekliai išdėstoma autoriaus taip pavadinto adekvačiojo investavimo portfelio sudarymo eiga, pateikiamos adekvačiojo investavimo portfelio panaudojimo analogijos su moderniuoju, arba Markowitzo, portfeliu. Neabejotina, kad investicijos grąžos galimybės turėtų būti apibendrinamos bent trimis parametrais: galimų pelningumų aibe, pelningumo aibės rizikingumu ir kiekvienos galimybės patikimumu. Straipsnyje pasiūlytas adekvatusis investavimo sprendimų valdymo portfelis leidžia suformuoti portfelius, duodančius geriausias investuotojui pelningumo, rizikos ir patikimumo kompozicijas. Atskleidžiami adekvačiojo investavimo portfelio panaudojimo ypatumai, kai investavimo aktyvai turi sudėtingus savo pelningumo galimybių tikimybės skirstinius, taip pat integruotam aktyvų ir įsipareigojimų valdymui. Kartu straipsnyje yra nagrinėjamos imitacinio modeliavimo galimybės sprendžiant adekvačiojo portfelio turinį išreiškiančių matematinių modelių sistemą, kuri savo ruožtu būna sudėtinga stochastinio programavimo problema: jai nagrinėti reikia originalių problemos formulavimo ir sprendimo metodų. Straipsnyje pateikiama situacijų reprezentatyviojo analogo idėja, kurios esmę išreiškia integruotas reprezentatyviosios aibės ir imitacinio modeliavimo galimybių panaudojimas. Adekvačiam investavimo portfeliui sudaryti ir valdyti reikia sugebėti spręsti sudėtingas stochastines programavimo problemas. Straipsnyje aptarta autoriaus sukurta imitacinių technologijų metodika, leidžianti išspręsti labai sudėtingus ir didelės apimties stochastinio programavimo uždavinius reikiamu tikslumu.Reikšminiai žodžiai: Adekvatusis portfelis; Imitacinės technologijos; Stochastinio programavimo problema; Investavimo procesas; Efektyvioji linija.

ENThe article consistently discloses the sequence of forming, author’s so called, adequate investment portfolio, delivers analogues of using it next to, or Markowitz, investment portfolio. No doubt, possible return on investment should be characterised by at least three parameters: potential profitability set, risk of the profitability set, and the confidence of each opportunity. The adequate investment decision management portfolio, proposed in the article, allows forming portfolios that grant investors the best mixes of profitability, risk, and confidence. The article discloses particularities of using the adequate investment portfolio, when investment assets are complex by the distribution of their potential profitability, and for integrated asset and liability management. In addition, the article analyses the opportunities of simulation solving the system of mathematical models, which expresses the content of the adequate portfolio, and, in turn, represents a complex problem of stochastic programming – in order to solve it, official problem formulation and solution methods are needed. The article presents the idea of a representative analogue of a situation, whose essence is expressed by the integrated use of opportunities given by a representative set and simulation. The formation and manage of adequate investment portfolio is not possible without the ability to solve complex stochastic programming problems. The article discusses technique of simulation technology, proposed by the author, which allows solving rather complex and large scale stochastic programming problems with desired accuracy.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7120
Updated:
2018-12-17 11:49:49
Metrics:
Views: 30    Downloads: 7
Export: