Investicijų grąžos įvertinimo atsižvelgiant į riziką problema ir jos sprendimo galimybė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Investicijų grąžos įvertinimo atsižvelgiant į riziką problema ir jos sprendimo galimybė
Alternative Title:
Problem of risk-related return of investments and the possibility of its solution
In the Journal:
Ekonomika. 2007, t. 79, p. 64-76
Keywords:
LT
Graža; Graža, pajamingumas, pensijų fondas, rizika, Šarpo rodiklis; Pajamingumas; Pensijų fondas; Rizika; Šarpo rodiklis.
EN
Pension fund; Return; Return on the yield; Risk; Sharp indicator; Sharpe ratio; The pension fund; Yields.
Summary / Abstract:

LT[...] Straipsnyje pamėginta pateikti investicijų grąžos vertinimo atsižvelgiant į prisiimamos rizikos lygį metodą naudojant Šarpo rodiklį ir juo remiantis atlikti Lietuvos antros pakopos pensijų fondų grąžos vienam sąlyginiam fondo rizikos vienetui analizę. [...] Išanalizuoti Lietuvos pensijų fondų valdymo įmonių ir pensijų fondų priežiūros institucijų metodai, naudojami antros pakopos pensijų fondo rezultatams apskaičiuoti, įvertintos jų galimybės. Straipsnyje naudojant statistinės analizės pajamingumo analizės metodus ir Šarpo rodiklį pateiktas metodas, skirtingas nuo pensijų fondų valdymo įmonių ir pensijų fondų priežiūros institucijų naudojamų minėtų metodų, leidžiantis atlikti antros pakopos pensijų fondų veiklos rezultatų efektyvumo analizę, įvertinti pensijų fondų valdymo įmonių gebėjimą investuoti lėšas pelningai atsižvelgiant į prisiimamą riziką. Išdėstytas metodas leidžia palyginti skirtingų investavimo strategijų pensijų fondus ir atrinkti sėkmingiausiai dirbančius pagal didžiausią grąžos ir rizikos santykį. Kaip parodė atlikta analizė, trečdalio antros pakopos pensijų fondų apskaičiuotos Šarpo rodiklio reikšmės neigiamos dėl pensijų fondų nedidelės metų grąžos ir nemažų turto valdymo mokesčių. Kiti pensijų fondai, kurių minėto rodiklio reikšmės teigiamos, ne visi dirba efektyviai. Dalies pensijų fondų rizika, palyginti su grąža, yra pernelyg didelė. Pateiktas metodas suteikia galimybę palyginti antros pakopos pensijų fondus su kitomis ilgalaikio investavimo alternatyvomis – papildomo savanoriško kaupimo (trečios pakopos) pensijų fondais ir investiciniais fondais. [Iš leidinio]

ENThe paper attempts to present a method of the evaluation of investment return according to the level of risk, using the Sharpe ratio, and, based on this method, to analyse the return of the Lithuanian second pillar pension funds for one conditional unit of the fund risk. The methods used to calculate the results of the second pillar pension funds by the Lithuanian pension fund managing companies and institutions supervising pension funds were analysed and their possibilities were evaluated. The method presented in the paper uses statistical analysis, yield analysis and the Sharpe ratio, differs from the methods used by pension fund managing companies and supervisory institutions, and offers the possibility to analyse the efficiency of the second pillar pension funds and to evaluate the capability of pension fund managing companies to invest with profitable results according to the level of risk. This method allows comparing pension funds of different investment strategies and selecting the ones that operate most successfully according to the best return and risk ratio. The analysis shows that the values of the Sharpe ratio of one-third of the second pillar pension funds are negative due to a small annual return of pension funds and rather big taxes of asset management. Not all other pensions funds with the positive values of the said ratio have been operating efficiently. The risk of some pension funds, to compare with the return, is too big. The proposed method allows comparing the second pillar pension funds with other alternatives of long-term investment, such as pension funds of additional voluntary accumulation (third pillar) and investment funds.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32914
Updated:
2018-12-17 12:07:47
Metrics:
Views: 47    Downloads: 20
Export: