Mokinių, turinčių mokymosi sutrikimų, edukacinė charakteristika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Mokinių, turinčių mokymosi sutrikimų, edukacinė charakteristika
Alternative Title:
Educational characteristics of students with learning disabilities
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2016, Nr. 1 (34), p. 51-69, 71-91
Keywords:
LT
Edukacinė charakteristika; Mokymosi sutrikimai.
EN
Educational characteristics; Learning disabilities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama mokymosi sutrikimų turinčių mokinių edukacinė charakteristika. Tyrimo dalyviams (mokiniams, tėvams, mokytojams, švietimo pagalbos mokiniui specialistams) buvo pateikti klausimai apie vaiko mokymosi situaciją, vaikui teikiamą pagalbą mokykloje ir namuose. Atsakymų analizė atskleidė pozityvius ir negatyvius veiksnius, kuriuos ugdymo(si) procese patiria mokiniai, turintys mokymosi sutrikimų. Ugdymosi proceso dalyviai (mokytojai, specialieji pedagogai, mokiniai ir jų tėvai) daugumą ugdymosi aplinkos veiksnių (vaiko pasirengimas mokytis, mokymosi aplinka, šeimos palaikymas ir pagalba, ugdymo proceso dalyvių bendradarbiavimas) vertina labiau kaip palankius negu nepalankius. Tyrimo rezultatai atskleidžia pozityvias mokinių, turinčių mokymosi sutrikimų, ugdymo tendencijas (didesnį orientavimąsi į mokinių pasiekimus, o ne sunkumus; bendraklasių paramą ir kt.); kartu konstatuojama, kad vis dar aktuali problema išlieka menkas vaikų ir tėvų, kaip ugdymo(si) proceso partnerių, įtraukimas ir įsitraukimas į ugdymo procesą. [Iš leidinio]

ENThe article describes educational characteristics of students with learning disabilities. The participants of the research (students, parents, teachers, specialists) have been submitted questions about the child’s learning situation and the support provided at school and home. The answer analysis revealed positive and negative factors that affected the students with learning disabilities during the process of teaching and learning. Majority of these environmental factors (the children’s preparation to learn, learning environment, family support and assistance, collaboration of educators) are more construed as favourable rather than unfavourable by participants of the educational process (teachers, special educators, students and their parents). Moreover, the research discloses positive tendencies of education of students with learning disabilities (greater orientation to students’ achievements instead of difficulties; peer support and the like). It is ascertained that poor inclusion and involvement of children and parents as education partners is the issue that remains relevant. [From the publication]

DOI:
10.21277/se.v1i34.251
ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59617
Updated:
2018-12-17 14:06:53
Metrics:
Views: 51    Downloads: 18
Export: