A Method of multi-attribute assessment using ideal alternative : choosing an apartment with optimal indoor environment

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A Method of multi-attribute assessment using ideal alternative: choosing an apartment with optimal indoor environment
In the Journal:
Keywords:
LT
Daugiafaktorinės analizės pagrindu sprendimų priėmimas; Daugiasavybinis sprendimų priėmimas; Ideali alternatyva; MOORA metodas; Multikriterinis sprendimų priėmimas; Namų (uždarų patalpų)aplinka; Pasyvus namas; Vidaus aplinka; Vidinis aplinka.
EN
Ideal alternative; Indoor environment; MOORA method; Multi-attribute decision making; Passive house.
Summary / Abstract:

LTKiekvieno pastato patalpų aplinka priklauso nuo tam tikrų kriterijų, pvz., temperatūros, drėgmės, triukšmo ir kt. Siekiant įvertinti alternatyvas ir pasirinkti racionalų sprendimą, taikomi daugelio požymių sprendimų priėmimo metodai (MADM). Šiame straipsnyje siūloma taikant MADM, įtraukti idealios alternatyvos koncepciją, nes ji leidžia nustatyti optimalų sprendinį ir kiekvienos alternatyvos (pastato patalpų aplinkos) nukrypimą nuo optimalių verčių, kitaip idealios alternatyvos. Straipsnyje yra suformuluotas daugelio požymių vertinimo metodas, naudojant idealios alternatyvos koncepciją (MAAIA). Šis būdas buvo pademonstruotas taikant MOORA metodą, ir siekiant įvertinti blokinių būstų Naujoje Vilnioje, Vilniuje, patalpų aplinkos būklę. Siūlomas metodas leidžia įvertinti pasirinktas alternatyvas (šiame darbe - esamą būsto patalpų aplinkos būklė) ir kiekvienos alternatyvos (gyvenamųjų patalpų aplinkos) nukrypimus nuo optimalios vertės (idealios alternatyvos). Eksperimentiniai duomenys buvo gauti vertinant šešis daugiabučių namuose esančius butus Naujojoje Vilnioje, Vilniuje. Jie rodo, kad antrasis butas turi geriausią patalpų aplinką. Tačiau visų šešių butų patalpų aplinka neatitinka idealios aplinkos, nustatytos pagal Lietuvos higienos normas, ISO EN 7730 ir pasyvaus namo standartą. Pateikti rezultatai rodo, kad siūlomas metodas gali būti naudojamas vidaus aplinkai įvertinti ir nustatyti, ar jis atitinka standartus.

ENThe environment of each building’s premises depends on certain criteria, e.g., the temperature, humidity, noise levels, etc.. We used multi-attribute decision making (MADM) to evaluate the alternatives and reach a rational conclusion. In the article we suggest using the concept of the ideal alternative when applying MADM, because it lets us describe an optimal solution and each alternative’s (the environment of the building’s premises) deviation from optimal parameters, known as the ideal alternative. In the article we formulated a concept of multi-attribute assessment using an ideal alternative (MAAIA). This tool was demonstrated using the MOORA method while trying to assess the quality of the premises’ environment in block flats of Naujoji Vilnia, Vilnius. Our suggested method allows the comparison of selected alternatives (in this study – the present condition of the premises’ environment) and the deviations from the optimal value (ideal alternative) for each alternative choice (premises’ environment). The experimental data was collected in the assessment of six flats in Naujoji Vilnia, Vilnius. The data show that the second flat’s premises have the superior environment. However, the environment of all six flats does not match the ideal environment set by Lithuanian hygiene standards, ISO EN 7730 and the passive house standard. The results show that our suggested method can be used to evaluate the interior environment and to determine whether it reaches the standards.

ISSN:
1648-715X; 1648-9179
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43691
Updated:
2021-03-07 11:27:43
Metrics:
Views: 7
Export: