Assessing the efficiency of Lithuanian transport sector by applying the methods of MULTIMOORA and data envelopment analysis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Assessing the efficiency of Lithuanian transport sector by applying the methods of MULTIMOORA and data envelopment analysis
In the Journal:
Transport. 2011, Vol. 26, no. 3, p. 263-270
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Daugiafunkcinis optimizavimas; Duomenų analizė; Efektyvumas; Energijos intensyvumas; Kelių tikslų optimizavimas; MCDM; MULTIMOORA; Transporto sektorius; Data enevelopment analysis; Data envelopment analysis; Efficiency; Energy intensity; Lithuania; MCDM; MULTIMOORA; Multi-objective optimization; Transport sector.
Keywords:
LT
Daugiafunkcinis optimizavimas; Duomenų analizė; Efektyvumas; Energija. Energetika / Energy. Energetics; Kelių tikslų optimizavimas; MCDM; MULTIMOORA; Transportas / Transport.
EN
Data enevelopment analysis; Data envelopment analysis; Efficiency; Energy intensity; Multi-objective optimization; Transport sector.
Summary / Abstract:

LTTam tikro ekonomikos sektoriaus efektyvumo įvertinimas yra labai svarbus priimant strateginius sprendimus bet kokiu vadybos lygiu. Straipsnyje siekiama įvertinti Lietuvos transporto sektorių 1995–2006 m. laikotarpiu taikant MULTIMOORA daugiakriterinį sprendimų priėmimo būdą ir duomenų apgaubties analizę. Dėl ribotų duomenų autoriai analizavo transporto sektorių kaip visumą, t.y. jis nebuvo suskirstytas į žemės, oro, geležinkelių ar vandens transportą. MULTIMOORA metodu gauti rezultatai rodo, kad transporto sektorius efektyviausiai dirbo 2004–2008 m., ir santykinai neefektyviai jis veikė 1996–1998 m. Duomenų apgaubties analizės rezultatai rodo, kad efektyvumo smukimas 1994–1998 m. galėjo būti sukeltas techninio neefektyvumo, o tuo tarpu 2008–2009 metais jį skatino masto neefektyvumas. Iš tikro, techninė transporto sektoriaus modernizacija ir išteklių paskirstymo problemos išsprendimas galėjo lemti techninio efektyvumo padidėjimą. Tuo tarpu ekonominis nuosmukis neleidžia transporto sistemai dirbti visu pajėgumu, taip stebimas masto efektyvumas. Be to, duomenų apgaubties analizė su minimaliu svorių ribojimu ir kitais patikslinimais gali būti taikoma ateityje kituose tyrimuose, siekiant gauti tikslesnius rezultatus. Taikant pasiūlytą analitinį modelį galima vertinti kitus ekonomikos sektorius. Be to, rodiklių sistemą galima išplėsti, pridedant tam tikrų įvesties ir išvedimo duomenų rodiklius.

ENThis study focuses on evaluating Lithuanian transport sector throughout 1995–2009 by applying a multi–criteria decision making method MULTIMOORA and data envelopment analysis. Due to limited data availability, we analysed the transport sector as a whole, i.e. it was not decomposed into that of land, air, railway or water. The final ranks provided by MULTIMOORA indicate that the transport sector was operating most effectively during 2004–2008, whereas it exhibited relative inefficiency throughout 1996–1998. The application of DEA suggests that the efficiency downturn of 1996–1998 might have been caused by technical inefficiency, whereas that of 2008–2009 was driven by scale inefficiency. Indeed, the technical modernization of the transport sector as well as the resolution of resource allocation problems might have led to an increase in technical efficiency. Meanwhile, economic downturn prevents the transport system from working at full capacity; hence, scale efficiency is still observed. Moreover, the data envelopment analysis may be applied in the future in other studies seeking to obtain more accurate results. By applying the offered analytical model, other sectors of economy can be evaluated. Moreover, the system of indicators can be expanded by adding certain indicators of data input and output.

ISSN:
1648-4142; 1648-3480
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30079
Updated:
2021-03-04 09:25:01
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: