Sustainability of Lithuanian regions: application of composite index

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Sustainability of Lithuanian regions: application of composite index
Alternative Title:
Lietuvos regionų darnumas: sudėtinio indekso taikymas
In the Journal:
Keywords:
LT
Darnumo rodikliai; Darnus vystymasis; Lietuvos regionai; Regionai.
EN
Lithuania; Lithuanian regions; Regions; Sustainability indicators; Sustainable development.
Summary / Abstract:

LTDarnus vystymasis – viena pagrindinių diskutuojamų temų nacionaliniu, regioniniu ir pasaulio mastu. Darnumo vertinimas aktualus ir regionų vystymuisi. Kaip numato Lietuvos nacionalinė darnaus vystymosi strategija, darnus regionų vystymasis yra vienas iš darnaus vystymosi tikslų. Tačiau Lietuvos atveju dažnai regionų vystymosi vertinimas remiasi tik aprašomąja pavienių rodiklių analize, o apibendrintas vertinimas taikomas retai. Todėl šio straipsnio tikslas – pritaikyti sudėtinį darnumo indeksą Lietuvos regionų – apskričių – vystymuisi įvertinti. Tyrimo objektas – 4 Lietuvos regionai: 2 regionai, kurių didžiausias (Klaipėdos, Vilniaus) ir 2 – mažiausias (Marijampolės ir Tauragės) BVP vidurkis per visą 2000-2010 laikotarpį. Analizuoti darnumo rodikliai buvo normalizuoti, perskaičiuojant juos į T balus ir suvienodinant jų kryptis. Sudėtinis indeksas apskaičiuotas lygių svorių principu įtraukiant visus subindeksus, kurie savo ruožtu lygių svorių principu buvo sudaryti iš atitinkamų rodiklių. Rezultatai parodė, kad regionai vystėsi gana netolygiai. Visuose analizuojamuose aspektuose (ekonomika, aplinka, sveikata, socialinė aplinka) pažanga stebima tik Vilniaus apskrityje. Tuo tarpu Tauragės apskrityje situacija tik prastėjo, nors šio regiono geriausia aplinkos būklė. Vis dėlto, nors lyginamų regionų BVP/1 gyv. skyrėsi net kelis kartus, bendras vystymosi rodiklis taip labai nesiskyrė. Tyrimas parodė, kad ne vien ekonominiai aspektai yra aktualūs vertinant vystymosi eigą, tačiau labiau ekonomiškai išsivystę regionai vis dėlto vystėsi tolygiau ir darniau. [Iš leidinio]

ENSustainable development has become one of the most discussed issues on national, regional and international levels. Together with policy development, the need to assess the current situation and the achieved progress in sustainability has arisen. In Lithuania integrated evaluations of sustainability are rather rare, therefore this paper aims to apply composite index for Lithuanian regions - counties. Research focuses on four regions of Lithuania: ones with the highest and with the lowest GDP values over the period of 2000-2010. The analysed indicators were normalized calculating T values and recalculating some of indicators to have them in the same direction and applying equal weight basis approach. The results reveal rather different development of selected regions. In all areas analysed (economy, environment, health and social issues) Vilnius County has improved most. Meanwhile situation in Tauragė region has only worsened. Though not only economic issues are important then assessing the development course, regions with higher economic development favour in general and their development is more stable and sustainable. [From the publication]

ISSN:
2029-9370
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50236
Updated:
2020-07-09 14:37:09
Metrics:
Views: 3    Downloads: 1
Export: