The Impact of Lithuanian financial crisis for national economy: comparative study

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Impact of Lithuanian financial crisis for national economy: comparative study
Alternative Title:
Lietuvos finansų krizių poveikio šalies ekonomikai palyginamasis tyrimas
In the Journal:
Regional formation and development studies. 2012, Nr. 3 (8), p. 92-105
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Tarptautinė prekyba / International trade.
Summary / Abstract:

LTAkcentuojant darnaus ekonominio vystymosi prielaidas Lietuvoje ir siekiant tyrimų pagrindu kurti regioninę politiką, straipsnyje atliekamas Lietuvoje vykusių finansų krizių poveikio šalies ekonomikai palyginamasis tyrimas. Nors daugelis mokslininkų išskiria nemažai ekonominių rodiklių, kurie paveikti finansų krizių, tačiau vertinant finansų krizių poveikį šalies ekonomikai susiduriama su problemomis, nėra bendro modelio, kaip įvertinti finansų krizės poveikį šalies ekonomikai, nėra ir metodikos, kaip palyginti šį poveikį su kitų finansų krizių poveikiu šaliai. Finansų krizės poveikiui įvertinti būtina visas neigiamas poveikio „dalis“ sujungti į vieną visumą, t. y. reikia indekso, kuris parodytų, kokio masto neigiamas poveikis ištiko šalies ekonomiką dėl finansų krizės. Toks indeksas padėtų palyginti skirtingų tipų finansų krizių poveikį šaliai arba skirtingoms šalims. Siekiant atlikti Lietuvos finansų krizių poveikio šalies ekonomikai palyginamąjį tyrimą sudarytas finansų krizių neigiamo poveikio šalies ekonomikai nustatymo palyginamumo indeksas, kuris padeda palyginti skirtingų finansų krizių neigiamą poveikį skirtingoms šalims, nes sujungia visas neigiamo poveikio „dalis“. Sudarytame indekse atsiskleidžia finansų krizės poveikis šalies BVP, nedarbo lygiui, neto darbo užmokesčiui, darbo rinkai, kainų stabilumui (infliacijai), einamosios sąskaitos balansui, palūkanų normoms, bendram komercinių bankų paskolų portfeliui, kredito ir akcijų rinkai, biudžeto balansui.Siekiant patvirtinti sudaryto indekso reikšmės patikimumą ir nustatyti bazinę palyginimo indekso reikšmę, apskaičiuotas pačios didžiausios ekonomikos istorijoje finansų krizės („Didžiosios depresijos“ 1930 metų krizės, įvykusios JAV) indeksas. Gauta šio indekso reikšmė XFKPE = 402,19 laikoma patikima, pagal ją galima palyginti tarpusavyje išorės, vidaus, kompleksines, šalies, regiono ir globalias finansų krizes. Nustatyta, kad Lietuvoje 1990-2010 metų laikotarpiu įvyko trys Lietuvos ekonomiką neigiamai paveikusios finansų krizės: „Bankų krizė“ (1995) – vidinė šalies finansų krizė, „Rusijos finansų krizė“ (1998) – valiutinė krizė, paveikusi aplinkinį regioną, ir „Globali finansų krizė“ (2008), t. y. kompleksinė finansų krizė, vienu metu kilusi tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Atlikus loginę finansų krizių, paveikusių Lietuvos ekonomiką, analizę, aiškėja, kad visos jos skirtingos (skiriasi finansų krizių tipai: dalis krizių yra vidinės, dalis išorinės). Skiriasi ir jų poveikis šalies makroekonominiams rodikliams. Straipsnyje apibendrinti Lietuvoje vykusių finansų krizių poveikio ekonomikai pagrindiniai veiksniai. „Bankų krizės“ (1995) poveikio Lietuvos ekonomikai pagrindiniai veiksniai: sutrikę įmonių tarpusavio atsiskaitymai, indėlininkų panika (tai pat viena iš dalies bankų bankroto priežasčių), sumažėjęs kreditavimas ir biudžeto pajamų surinkimas, padidėjęs einamosios sąskaitos deficitas, gerokai išaugęs nedarbas. „Rusijos finansų krizė“ (1998) lėmė struktūrinius Lietuvos tarptautinės prekybos pokyčius. Eksportuotojai pradėjo orientuotis į Vakarų rinkas, o priklausomybė nuo NVS šalių ėmė mažėti. [...]. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bankų krizė; Finansų krizė; Finansų krizės indeksas; Globali finansų krizė; Indeksas; Rusijos finansų krizė; Banking crisis; Financial crisis; Financial crisis index; Global financial crisis; Index; Russian financial crisis; The Russian financial crisis; The banking crisis; The global financial crisis.

ENEmphasizing sustainable economic development preconditions in Lithuania and in order to research the formation of regional policy, the article was made on Lithuania financial crisis impact on the economy, comparative study. It was found that in the literature lacks of general method to compare the different financial crises that have occurred in different regions, countries or at different intervals impact to economic indicators, so was created financial crisis impact on countries economy index, to compare this diferent impact. The study identified three financial crisis which negatively affected Lithuanian economy - "Lithuania banking crisis" (1995), "Russian financial crisis" (1998) and "Global Financial Crisis" (2008). Based on this new index calculations, the financial crisis affect was compared and found that the greatest negative impact on the economy caused the Global financial crisis (2008). Examining the specifics of Lithuania's economy noted that all of the financial crisis affected the gross domestic product growth, labor market and the country budget balance. Meanwhile, the impact on other macroeconomic indicators of the crisis depended on the crises specifics and was different. [From the publication]

ISSN:
2029-9370
Related Publications:
Global financial crisis and its impact on Lithuanian economy / Evaldas Račickas, Asta Vasiliauskaitė. Ekonomika ir vadyba. 2010, Nr. 15, p. 1006-1017.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50238
Updated:
2020-07-09 14:48:28
Metrics:
Views: 23    Downloads: 7
Export: