Lietuvos savivaldybių vidaus administravimo tobulinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos savivaldybių vidaus administravimo tobulinimas
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2005, Nr. 11, p. 65-73
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Inovacijos / Innovations.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - atskleisti Lietuvos savivaldybių vidaus administravimo tobulinimo pagrindinius aspektus. Atlikus dvidešimties Lietuvos savivaldybių tarnautojų anketinės apklausos duomenų analizę paaiškėjo, jog būtinas ypatingas dėmesys tarnautojų mokymui. Lietuvos savivaldybių tarnautojai dažniausiai patys rūpinasi savo kvalifikacijos kėlimu, tuo tarpu institucijos tam skiria nepakankamai dėmesio. Būtina labiau skatinti informacinių technologijų naudojimą kasdieninėje savivaldybių tarnautojų veikloje. Pirmiausia būtina gerinti tarnautojų kompiuterinį raštingumą ir jų aprūpinimą kompiuterine technika. Remiantis Lietuvos Vyriausybės priimta e. valdžios koncepcija, būtina užtikrinti elektroninių paslaugų teikimą gyventojams - tai padėtų jiems sutaupyti laiko, prie skyrių savivaldybėse sumažėtų eilės, paslaugas jie gautų greitesniu ir patogesniu būdu. Būtina skatinti savivaldybių ir kitų institucijų bendradarbiavimą vykdant bendrus projektus, kuriant partnerystę tiek su Lietuvos, tiek su užsienio šalių organizacijomis. Menkas dėmesys savivaldybėse teikiamas tarnautojų motyvavimui. Turėtų būti skatinamas piliečių dalyvavimas institucijų veikloje. Kadangi vietos savivaldos institucijos geriausiai gali atstovauti piliečių interesams, todėl ir jų įtraukimas į savivaldybių veiklą teiktų abipusę naudą. Pirmiausiai savivaldybės išsiaiškintų piliečių požiūrį į tam tikrus klausimus, todėl būtų mažesnė tikimybė sulaukti neigiamos gyventojų reakcijos jau priėmus vieną ar kitą sprendimą. Kita vertus, piliečių įtraukimas į institucijų valdymą padidintų šių institucijų atvirumą visuomenės akyse, ir taip Lietuvos savivaldybėse plačiau būtų diegiami demokratiniai principai.Reikšminiai žodžiai: Viešasis administravimas; Savivaldybė; Efektyvumas; Vidaus administravimas; Demokratijos plėtra; Inovacijos.; Public administration; Municipality; Efficiency; Internal administration; Democracy development; Innovation.

ENThe author examines modern means of public administration improvement such as New PublicManagement, E-government, strategic planning, Total Quality Management, administrative creativity etc. Allthese means are grouped into efficiency, innovations and means for democracy development. 2003-2004 theresearch was carried out in 20 Lithuanian municipalities. The research pointed such tendencies of internalmunicipalities' administration as more effective communication channels, public servants involvement in thedecision-making process, the evaluation of civil servants demands for training, the development of procedureevaluating the effectiveness of training, the implementation of faster IT development, citizens involvement ininstitutions` management. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12205
Updated:
2018-12-17 11:40:58
Metrics:
Views: 35    Downloads: 9
Export: