Specialių žinių samprata ir panaudojimo ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialių žinių samprata ir panaudojimo ypatumai
Alternative Title:
Conception of the special knowledge and the peculiarities of implementation
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2004, Nr. 52 (44), p. 81-91
Keywords:
LT
Ekspertas; Procesas; Specialios žinios; Specialistas.
EN
Expert; Procedure; Special knowledge; Specialist.
Summary / Abstract:

LTSpecialios žinios – tai procesinis pažinimo metodas, kurio turinį sudaro aukštesnis nei vidutinis žmogaus veikloje naudojamas žinių lygis, reikalingas informacijai, siejamai su byla, atskleisti ir suvokti, ir procesinė realizavimo forma, atitinkanti eksperto ar specialisto kompetenciją. Specialios žinios – universalaus pobūdžio pažinimo metodas. Todėl baudžiamojo ir civilinio procesų bei administracinės teisenos įstatymuose jis, kaip ir jo naudojimo ribos ir formos, turėtų būti vertinamas vienareikšmiškai. Galimybę pasinaudoti specialiomis žiniomis, įrodinėdamos bylos aplinkybes, privalo turėti visos proceso šalys. Kai šį procesinį metodą gali naudoti tik kaltinimas, diskriminuojami kiti aktyvūs proceso dalyviai, pažeidžiami lygių galimybių, teisės būti išklausytam, veiksmingos teisinės gynybos principai. Specialių žinių panaudojimas, remiantis eksperto kompetencija, garantuoja specialių klausimų ekspertinį sprendimą, o specialisto pagalba – efektyvų procesinių veiksmų atlikimą, kai ieškoma įrodymų, jie randami ir įvertinami, teikiamos konsultacijos ar atsakoma į specialius klausimus. [Iš leidinio]

ENSpecial knowledge is procedural cognitive method which content is superior than medium level of knowledge human uses or needs in his practice to establish needful information in reference to the case, and procedural form of implementation in assessors or specialists competency. This cognitive method is universal. Consequently it has to be considered unambiguously in criminal, civil and administrative law, as its implementation range and forms. The implementation of special knowledge in averment circumstances of a case, has to be equally accessible to all parties. The concentration of this method in accusatorial hands discriminates other active parties of the procedure, contravenes the principle of equal opportunities, the principle of the right to be heard and the principle of the effective defense. The implementation of the special knowledge in the assessors competency range, ensures the solution of special expert questions and the help of the specialist ensures the execution of procedural action in finding, impounding, evaluating evidence and consulting or clarifying special questions. Use of special knowledge by aggrieved, or suspect in the new-legislated (in 2003 year) Code of Criminal Procedure apparently inferior than in the past Code of Criminal Procedure. In purpose to examine the circumstances of case comprehensively and without bias it’s purposive to capacitate the equal chance for all parties to apply the pretrial judge in order to set the examination. When the examination is set both defense and prosecution have to be equally freed from court costs for the examination. Experts or specialists independence is inconsistent with departmental control. The validity and objectivity of the examination made by specialist or expert are conditioned by their competency, procedural autonomy, financial independence and material facilities. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41098
Updated:
2018-12-17 11:28:43
Metrics:
Views: 15    Downloads: 9
Export: