Kriminalistika kaip integralus mokslas : įrodinėjimas ir praktika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kriminalistika kaip integralus mokslas: įrodinėjimas ir praktika
Alternative Title:
Criminalistics as an integrated science: process proofs and practice
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2003, Nr. 43 (35), p. 99-109
Keywords:
LT
Integralus mokslas; Kriminalistika; Kriminalistikos programos struktūra; Mokslas; Praktika.
EN
Criminalistics; Integrated approach; Practice; Science; Structure of criminalistics program.
Summary / Abstract:

LTXX a. pabaiga ir XXI a. pradžia pasaulio istorijos puslapiuose išliks kaip įvairiopos mokslo ir technikos pažangos laikotarpis, palikęs ryškų pėdsaką ir kriminalistikos moksle. Šio laikotarpio mokslinių technologijų atradimai neišvengiamai pakeitė kokybinius nusikalstamumo rodiklius, todėl tikslinga peržiūrėti ir įvertinti visus kriminalistikos mokslo metodologijos pagrindus ir sukurti naują šiuolaikišką kriminalistikos, kaip integralaus mokslo, koncepciją. Straipsnyje atsižvelgiant į naujųjų baudžiamosios justicijos teisinių aktų įsigaliojimą bei remiantis Vilniaus miesto ikiteisminio tyrimo tyrėjų apklausa išryškinamos kriminalistikos taikymo praktinės problemos ir perspektyvos. Straipsnyje yra aptariami kai kurių kitų mokslų integracijos procesai kriminalistikoje ir jų įtaka tam tikrų nusikalstamų veikų rūšių tyrimo metodikos formavimuisi. Kaip rodo Vilniaus miesto ikiteisminio tyrimo pareigūnų apklausos analizė, rengiant tam tikrų nusikalstamų veikų kriminalistines tyrimo metodikas, būtina atsižvelgti į teisėsaugos institucijų veiklos poreikius (81 proc.) bei šiuolaikines informacines technologijas (35 proc.). Analizuojama kriminalistikos studijų struktūra, jos santykis su kitomis teisės studijų programomis ir jų įtaka ikiteisminio tyrimo pareigūnų rengimui. [Iš leidinio]

ENSuccesses of technological sciences inevitably have changed quality indicators of criminality. Hence, it is necessary anew to consider and to estimate methodological bases of criminalistics and to create the new modern concept of criminalistics as sciences of an integrated origin. In the article there are accented problems and prospects of practical application of criminalistics which depend on coming into force new legal certificates (acts) of criminal justice and on the basis of interrogation of inspectors of the city of Vilnius. In the article integrated processes of some other sciences in criminalistics which have influence on creation criminalistics recommendations of investigation of separate kinds of crimes is discussed, and the analysis of structure of criminalistic disciplines and its relation with other programs of legal disciplines, their influence on preparation of inspectors is presented. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36411
Updated:
2018-12-17 11:14:50
Metrics:
Views: 17    Downloads: 2
Export: