Asmenybės ir epochos ryšiai istorinėje biografijoje : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asmenybės ir epochos ryšiai istorinėje biografijoje: recenzija
In the Journal:
Lituanistica. 2011, Nr. 2, p. 214-219
Keywords:
LT
18 amžius; Eligijus Raila. Ignotus Ignotas : Vilniaus vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama Eligijaus Railos monografija „Ignotus Ignotas. Vilniaus vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis“(2010). Į monografiją žvelgiama iš istorijos teorijos ir ūkio istorijos perspektyvų. Pasitelkus pastarąją (konkrečiai – I. Wallersteino kapitalistinės pasaulio sistemos (KPS) teoriją) (2) mėginama detaliau artikuliuoti bei plėtoti argumentus apie XVI–XVIII a. Lietuvos socialinės ekonominės istorijos aspektus, paminėtus trečioje (I. J. Masalskio ūkinė veikla: fiziokratizmo konfigūracija Lietuvoje) monografijos dalyje. Tai bene vertingiausia knygos dalis, kuri nusipelno didžiausio nūdienos istorikų dėmesio. Recenzijos pabaigoje teigiama, jog skurdžių XVIII a. istorijos tyrimų kontekste E. Railos monografija yra reikšmingas LDK istoriografijos faktas ir neabejotinai bus pamatiniu tyrimu, kurio negalės apeiti nė vienas vėlesnis Apšvietos epochai skirtas mokslinis darbas. Veikale gausu naujų faktų bei originalių interpretacijų, kurios ateityje, remiantis naujais teoriniais požiūriais, bus plėtojamos bei koreguojamos. Maloniai nuteikia ne tik aukšta mokslinė teksto kokybė, taupus, sklandus kalbos stilius, bet ir skoningas knygos apipavidalinimas.Reikšminiai žodžiai: Ignotas Jokūbas Masalskis; Lietuvos istorija XVIII a.; Istorinė biografija; Apšvietos epocha; Ignotas Jokūbas Masalskis; History of Lithuania in XVIII c.; Historical biography; Age of Enlightenment.

ENThe review is about Eligijus Raila' monograph “Ignotus Ignotas. Vilniaus vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis” (2010). The monograph is reviewed from the history theory and the history of economy points of view. With the help of the latter (in particular, a theory of I. Wallerstein's capitalist world system (CWS)) (2), it is intended to articulate in more detail and develop arguments about the aspects of the social-economic history of Lithuanian in the 16th–18th c. which are mentioned in the third part (“I. J. Masalskio ūkinė veikla: fiziokratizmo konfigūracija Lietuvoje”) of the monograph. In fact, it is the most valuable part of the book which deserved the greatest attention of nowadays historians, At the end of the monograph, it is stated that in the context of poor history researches of the 18th c. Raila's monograph is a significant fact of the GDL historiography; definitely, it will be a basic research in the future without which scientific works about the Enlightenment will not be able to manage. The work contains many new facts and original interpretations which in the future will be developed and corrected according to new theoretic attitudes. It is enjoyable that the text is of a good scientific quality. It is brief and contains a good language style; the book is tastefully decorated.

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31586
Updated:
2018-12-17 13:03:20
Metrics:
Views: 45    Downloads: 21
Export: