Giesmininko kelias

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Giesmininko kelias
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, 2003.
Pages:
255 p
Notes:
Bibliografija išnašose. Reikšminiai žodžiai: Antanas Baranauskas; Biografija; Gyvenimas; Komparatyvistika; Kūryba; Lietuvių kultūra; Literatūra; Lietuvių-lenkų santykiai; Palikimas; Poezija; Socialinis kontekstas; Tautinis identitetas; Veikla; Activity; Antanas Baranauskas; Biography; Heritage; Life; Lithuanian culture; Lithuanian literature; Lithuanian-Polish relations; National identity; Poetry; Social context.
Contents:
Pratarmė — Riba ir paribiai, siena ir pasieniai — Keturi metrai granito — Nuo piemens iki raštininko — Lyra ir kryžius — ,,Už mūsų ir jūsų laisvę!“ — Kauno vienišius — Kalbotyra, matematika ir askezė — Lietuvos „Aušra“ ar giesmininko saulėlydis? — Gente Lithuanus natione Plonus: konservatyvioji A. Baranausko utopija — Rusų politikos labirintuose — Seinų vyskupas – Epilogas.
Keywords:
LT
Biografijos / Biographies; Komparatyvistika; Kūryba; Lietuvių kultūra; Lietuvių-lenkų santykiai; Palikimas; Poezija / Poetry; Socialinis kontekstas; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews.
Summary / Abstract:

LTE. Aleksandravičiaus biografinė apybraiža apie vyskupą Antaną Baranauską parašyta paakinus poetui ir visuomenės veikėjui Krzysztofui Czyzcwskiui. Rašydamas knygą, autorius pirmiausia mąstė apie lenkų skaitytoją, nes vienu metu buvo rengiamas spaudai lenkiškas knygelės vertimas šalia lietuviškosios jos versijos. Lomžos archyvuose dar yra neliestų, istorikų menkai panaudotų šaltinių, galinčių praplėsti akiratį tuose A. Baranausko gyvenimo epizoduose, kurie iki šiolei nebuvo malonūs moderniai lietuvių sąmonei. Vėlyvasis A. Baranausko gyvenimas tarsi nepelnytai yra likęs be dėmesio. E. Aleksandravičius – žinomas XIX amžiaus kultūros istorikas, ėmėsi tokios vyskupo A. Baranausko gyvenimo apybraižos, kuri išplaukia iš kultūros istorijos interesų. Sumanymo esmė – parašyti apybraižą, kuri atlieptų besikeičiančio dabartinių lenkų ir lietuvių gyvenimo poreikius, peržiūrėti savųjų nacionalinių hagiografijų atmintis, grąžinti daugiakultūrinių mūsų herojų, padalijusių talentą abiem tautoms, pasirinkimų sudėtingumą. Monografijoje gausu interpretacijų, kurios pakeičia rampos šviesas ir tolerantiškiau įsižiūri į kone familiariai atrodančių herojų veidus. Pasinaudodamas ligšioliniais A. Baranausko biografijos tyrinėtojų darbais, vienu kitu archyvų saugyklose saugomų vyskupo dokumentų pluoštu, autorius siekė lakoniškais brūkštelėjimais nupiešti šio iškilaus, prieštaringo, daugelio talentų žmogaus gyvenimo kelią. „Giesmininko kelias“ (Drogm wieszcza) geriausiai išreiškia sumanymo esmę. Tuo norėta parodyti, kaip ir su kokiu bagažu ateita iki Seinų vyskupo sosto, kas turėta svajonėse ir planuose, mąstant ir elgiantis būtent taip, kaip darė A. Baranauskas.

ISBN:
9955601000
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39704
Updated:
2014-02-03 13:46:43
Metrics:
Views: 20
Export: