Vilniaus vyskupas Ignotas Masalskis ir apšvietos epocha Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus vyskupas Ignotas Masalskis ir apšvietos epocha Lietuvoje: disertacija
Alternative Title:
Vilnius Bishop Ignotas Masalskis and the Epoch of Enlightenment in Lithuania
Publication Data:
Vilnius, 1995.
Pages:
169 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 1995. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Vilnius Bishop Ignotas Masalskis and the Enlightenment epoch in Lithuania Vilnius : [Vilniaus universiteto leidykla], 1995 13 p
Summary / Abstract:

LTVisi ligšioliniai Lenkijos ir Lietuvos istoriografijos bandymai vertinti Vilniaus vyskupo ir Edukacijos komisijos pirmininko I. Masalskio asmenybę bei jo veiklos barus buvo daliniai, atsieti nuo daugiabriaunio Apšvietos epochos konteksto ir Bažnyčios istorijos procesų. Aptardami jį tik tam tikru būdu, dažnai politiniu ar kultūriniu aspektu, istorikai iš savo profesionalaus akipločio išleisdavo kitas, ne mažiau svarbias I. Masalskio veiklos ir gyvenimo aplinkybes. Tokiu būdu formavosi ne itin palanki I. Masalskiui istoriografinė konjunktūra, nulėmusi aiškų aksiologinį kryptingumą. Būtinas ne siaurai profiliuotas ir monochromatinis, bet I. Masalskio vita activa ir vita contemplativa patirties klodus integruojantis požiūris. Tokiu būdu visą jo kultūrinį kontinentą pagal visuomenę sudarančius segmentus išskiriant į tris esminius – politinį, edukacinį ir ūkinį – masyvus, bandoma pateikti I. Masalskio ne tik kaip XVIII a. Lietuvos didiko ir Vilniaus vyskupo, bet ir kaip Apšvietos idėjų retransliatoriaus biografijos rekonstrukciją. [Iš leidinio]

ENAll hitherto attempts of historiography of Poland and Lithuania to evaluate the personality of the Bishop of Vilnius and Chairman of the Educational Commission Ignotas Masalskis and the spheres of his activities were partial and separated form the multi-faceted processes of the context of the Enlightenment epoch and the history of the Church. When discussing him in a certain way only, most often from the political or cultural aspect, historians omitted from their professional horizon other, none the less important, circumstances of the activity and life of Ignotas Masalskis. In this way historiographic conjuncture that was not too favourable to Ignotas Masalskis formed, which determined a clear axiological direction. Not a narrow profiled and monochromatic viewpoint of Ignotas Masalskis personally but the one integrating Masalskis’ vita activa and vita contemplativa layers of experience is needed. In this way, by distinguishing all his cultural continent according to the segments that form the society into three essential massifs – political, educational and economic – an attempt is made to present reconstruction of the biography of Ignotas Masalskis not only as a nobleman of Lithuania of the 18th century and the Bishop of Vilnius but also as a translator of the ideas of Apšvieta (Enlightenment).

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11422
Updated:
2022-02-07 20:08:39
Metrics:
Views: 25
Export: