Lyties tapatybės raiška XX a. lietuvių autobiografijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lyties tapatybės raiška XX a. lietuvių autobiografijose
Alternative Title:
Gender identity in the autobiographies of Lithuanians in XX century
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2005, Nr. 2 (31), p. 73-81
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama bei apibrėžiama socialinio lyties identiteto struktūra. Nagrinėjamos įvairios lyties sąvokos ir jų turinys, kur socialinė lytis (gender) suvokiama kaip socialinių praktikų rinkinys, o ne socialinis vaidmuo. Aptariami lyties raiškos lygmenys. Jiems atskirti naudojamos netapačios sąvokos bei kategorijos: biologinės lyties kategorijos (mergaitė, jaunuolis, moteris ir pan.) ir socialinės lyties kategorijos (žmona, tėvas, brolis, senmergė ir pan.). Pasitelkus XX a. lietuvių autobiografijas, aiškinami socialinės lyties raiškos principai visuomenėje. Remiantis trijų kartų gyvenimo istorijų medžiaga, siekiama parodyti, kaip lyties santykių struktūros ir lyties režimai reguliuoja individualias socialines praktikas. Konkrečių autobiografijų ištraukomis iliustruojamas socialinis lyties identiteto konstravimas šių socialinių praktikų pagrindu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuviai; Autobiografijos; Lytis; Identitetas; Konstravimas.

ENThe article sees into and outlines the structure of the social gender identity. It analyses different concepts of gender and their content, where social gender is perceived as a set of social practices rather than a social role. The article takes into consideration the levels of gender manifestation. Non-identical concepts and categories are employed for their differentiation: categories of biological gender (girl, young man, woman, etc.) and categories of social gender (wife, father, brother, spinster, etc.). The article comments on the principles of social gender manifestation in the society with reference to Lithuanian autobiographies of the 20th century. It aims at demonstrating the way the structures of gender relationships and gender regimes regulate individual social practices on the basis of the material of life history of three generations. Extracts from specific autobiographies illustrate how social gender identity is constructed on the basis of the said social practices.

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/862
Updated:
2018-12-17 11:32:58
Metrics:
Views: 59    Downloads: 11
Export: