Mokyklinio nerimo ir dvasinės sklaidos paralelės paauglystėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokyklinio nerimo ir dvasinės sklaidos paralelės paauglystėje
Alternative Title:
Parallels between teenage anxiety and spiritual gowing in the adolescence
In the Journal:
Pedagogika. 2004, 73, p. 118-123
Keywords:
LT
Nerimas; Dvasinė sklaida; Paauglystė.
EN
Anxiety; Spiritual growing; Teenage.
Summary / Abstract:

LTSiekiant nustatyti vyresniųjų paauglių nerimo mokykloje pobūdį bei jo sąryšį su dvasiniu jų tapsmu, buvo išsiaiškinti nerimo mokykloje faktoriai bei atskleistas jų sąryšis su vertybių internalizacijos lygiais. Vyresniųjų paauglių nerimo tyrimui taikytas Fillipso mokyklinio nerimo testas, skirtas šio amžiaus moksleiviams. Nustatyta, kad 55,4 proc. vyresniųjų paauglių jaučia padidėjusį ar didelį (aukšto lygio) nerimą mokykloje. Bendrą nerimą sudaro nerimas dėl mokymosi ir nerimas dėl bendravimo. Nerimas dėl mokymosi implikuoja bendrą nerimą, žinių tikrinimo baimę ir saviraiškos baimę. Nerimas dėl mokymosi rodo esminį moksleivių rūpestį ir statistiškai reikšmingai dviem – trim faktoriais koreliuoja su vyresniųjų paauglių požiūriais į kardinalias vertybes (Dievą, tautą, darbą) ir jų asmenybės savybėmis, susijusiomis su proto bei grožio dimensijomis (intelektualumu, humoro jausmu, jautrumu grožiui, išradingumu). Padidėjusį nerimą dėl bendravimo turi 17–18 proc. paauglių, jis apima sėkmes pasiekimų frustraciją, socialinį stresą, artimųjų lūkesčių neatitikimo ir mokytojų baimę. Nerimas dėl bendravimo statistiškai reikšmingai koreliuoja kognityviniu ir elgesio lygmenimis su paauglių labiausiai pripažintomis dorovinėmis vertybėmis (orumu, jautrumu, sąžiningumu). Bet kognityviniame lygmenyje prioritetu išlieka proto dimensija, o elgesio lygmenyje – grožio dimensija. Stipriausi bendro nerimo ir dvasinės sklaidos ryšiai su proto bei grožio dimensijomis.

ENIn order to determine the nature of concern felt at school by older teenagers and its relation to spiritual becoming, the factors of concern felt at school and their relation to the levels of value internalisation were revealed. The research of the older teenager's concern applied the Phillips test about the concern at school that is intended for students of this age. It was determined that 55.4 % of older teenagers feel greater or really great (high level) concern at school. Generally, they worry about learning and communication. Concern related to learning implicates general worry and a fear of knowledge verification and self-expression. Concern related to learning reveals the main worry of students and statistically significantly correlate in two or three factors with the attitude of older teenagers towards cardinal values (the God, nation and work) and their personal qualities related to dimensions of intelligence and beauty (intelligence, feeling of humour, sensitivity to beauty and ingenuity). 17–18 % of teenagers have greater concern; it includes success and achievement frustration, social stress, unconformity with family members' expectations and a fear of teachers. Concern related to communication statistically significantly correlate between the levels of cognition and behaviour and moral values that are the most accepted by teenagers (dignity, sensibility and honesty). However, in the cognitive level, the priority is a dimension of intelligence, in the level of behaviour, a dimension of beauty. The strongest are relations between general concern and spiritual dissemination and the dimensions of intelligence and beauty.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30746
Updated:
2018-12-17 11:24:59
Metrics:
Views: 101    Downloads: 4
Export: