Socialinių darbuotojų ir socialinių pedagogų išgyvenamo nerimo ypatumų analizė: specialistų nuomonės aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių darbuotojų ir socialinių pedagogų išgyvenamo nerimo ypatumų analizė: specialistų nuomonės aspektas
Alternative Title:
Analysis of the characteristics of anxiety experienced by social workers and social pedagogues: the aspect of specialist opinion
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2012, Nr. 4 (61), p. 135-149
Keywords:
LT
Asmeninis nerimas; Reaktyvus nerimas; Socialiniai darbuotojai; Socialiniai pedagogai.
EN
Personal anxiety; Reactive anxiety; Social pedagogue; Social worker.
Summary / Abstract:

LTKiekvienas atsakingas profesionalas, siekdamas produktyvaus rezultato veikloje, patiria streso ir nerimo būsenų, kurių visiškai išvengti neįmanoma. Tyrimo tikslas – išanalizuoti socialinių pedagogų ir socialinių darbuotojų išgyvenamo nerimo ypatumus. Išskiriamas dviejų rūšių nerimas: reaktyvus, kaip reaktyvi būsena į momentinį įvykį ir asmeninis, kaip pastovi asmens charakterio ypatybė. Jei asmuo jaučia stipresnį nei vidutinį nerimą, nesvarbu, kokios rūšies, specialisto profesinė veikla neišvengiamai dėl to kokybiškai nukentės. Tyrimas atskleidė, kad daugelio specialistų išgyvenamas nerimas yra žemo reaktyvaus ir vidutinio asmeninio lygio. Šiek kiek mažiau respondentų išgyvena aukštą asmeninio nerimo lygį, kuris įspėja apie specialistams gresiantį pavojų ilgainiui patirti neurozę ir psichosomatinius sutrikimus. Jaunesni specialistai labiau stengiasi išvengti kritinių situacijų ir sunkumų, tuo tarpu vyresni kritinių situacijų ir sunkumų nevengia. Atskleidžiant respondentų reaktyvaus nerimo ir užimamos pareigybės kintamųjų ryšį, išryškėja, kad socialiniai pedagogai nejaučia įtampos, kritinių situacijų ir sunkumų taip pat labiau linkę vengti socialiniai darbuotojai nei pedagogai. Atlikus socialinių pedagogių iš dalies struktūruoto interviu turinio analizę, galima teigti, kad respondentai išgyvendami nerimą patiria dėmesio sutrikimų, tačiau kartu pripažįsta, kad patiriamas nerimas skatina geriau dirbti.

ENEach responsible professional seeking efficient results in his/her activities encounters stress and anxiety, which cannot be completely avoided. The aim of the research is to analyse the peculiarities of anxiety experienced by social educators and social workers. Two types of anxiety are distinguished: reactive, as a reaction to a momentary event, and personal, as a constant feature of person’s character. If a person is feeling higher than average anxiety regardless of the type, professional activity of the specialist will inevitably be compromised in terms of quality. The research revealed that the anxiety experienced by the majority of specialists is of low reactive level and of medium personal level. A little fewer respondents experience high level of personal anxiety, which is a warning about the threat of neurosis and psychosomatic disorders for the specialists in the long run. Younger specialists try harder to avoid critical situations and difficulties, meanwhile the elder ones do not avoid critical situations and difficulties. Analysing the relation between the variables of reactive anxiety of respondents and their position, it was found that social educators do not feel tension; social workers also tend to avoid critical situations and difficulties more than the educators. After carrying out the analysis of the content of semi-structured interview with social educators, it can be stated that when experiencing anxiety, the respondents have attention disorders, but they also admit that anxiety encourages working better.

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44959
Updated:
2020-02-22 19:30:41
Metrics:
Views: 22    Downloads: 10
Export: