Viduriniojo mokyklinio amžiaus moksleivių psichosocialinės adaptacijos ir nerimo sąsajos su lytimi

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viduriniojo mokyklinio amžiaus moksleivių psichosocialinės adaptacijos ir nerimo sąsajos su lytimi
Alternative Title:
Links between psychosocial adjustment and anxiety of middle school age students and their gender
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2009, Nr. 4 (47), p. 115-121
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Pagrindinis ugdymas / Basic Secondary Education; Psichikos sveikata / Mental health; Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – nustatyti viduriniojo mokyklinio amžiaus moksleivių psichosocialinės adaptacijos ir nerimo sąsajas su lytimi. Atliekant eksperimentą taikytas atsitiktinės atrankos metodas. Iš Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklų sąrašo atrinktos mokyklos ir apklausti atrinktų mokyklų visi 8-9 klasių moksleiviai. Ištirtas 521 viduriniojo mokyklinio amžiaus (14-15 metų) moksleivis (285 mergaitės ir 236 berniukai). Moksleivių psichosocialinei adaptacijai tirti pasitelkta modifikuota K. Rogers'o ir R. Dymond'o metodika, nerimo lygiui nustatyti taikyta C.R. Raynolds'o ir B.O. Richmond'o metodika. Tirtų mergaičių psichosocialinė adaptacija yra geresnė (56,1±12,8 balo) nei berniukų (51,3±11,4 balo) (p<0,001). Tirtos viduriniojo mokyklinio amžiaus mergaitės yra aukšto (76,7±10,5 balo) savęs vertinimo lygio. Somatinio nerimo faktorius yra aukštesnis mergaičių grupėje (p<0,004). Tyrimo duomenimis, viduriniojo mokyklinio amžiaus mergaičių psichosocialinė adaptacija yra aukštesnio lygio nei bendraamžių berniukų, jų savęs vertinimo ir kitų vertinimo rodikliai buvo reikšmingai geresni lyginant su berniukų rezultatais. Šio amžiaus moksleivių somatinis nerimas yra vidutinio lygio, socialinis nerimas – aukšto, o asmenybės – žemo lygio. Šio amžiaus grupės mergaitėms būdingas didesnis somatinio nerimo lygis negu bendraamžiams berniukams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nerimas; Psichosocialinė adaptacija; Vidurinysis mokyklinis amžius; Anxiety; Middle school age; Psychosocial adjustment.

ENThe aim of the study was to establish the links between psychosocial adjustment and anxiety of middle school age students depending on their gender. Students of middle school age (14-15 years old) were randomly selected from Kaunas secondary schools, and then all the participants from the eighth and the ninth grades were investigated. Thus, the participants of the study were 521 students of middle school age (285 females and 236 males). The measure of psychosocial adjustment included K. Roger and R. Daimond's modified method. The measure of anxiety included C.R. Raynold's and B.O. Richmond's method. After the analysis we established that psychosocial adjustment level among students of middle school age was higher for females (56.1±12.8 scores) than males (51.3±11.4 scores) (p<0.001). The results obtained showed that girls of middle school age demonstrated high level of self assessment (76.7±10.5 scores). Somatic anxiety was high for the girls of middle school age (p<0.004). We suggest that psychosocial adjustment levels among students of middle school age were superior for girls than boys. Self assessment and other indices were higher for girls than boys. Somatic anxiety was of the average level, social anxiety was of a higher level, and personal anxiety was lower. Somatic anxiety was higher for girls of middle school age compared to boys. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23515
Updated:
2021-02-24 12:50:53
Metrics:
Views: 29    Downloads: 4
Export: