Kritinio mąstymo ugdymo galimybės teisinio ugdymo pamokose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kritinio mąstymo ugdymo galimybės teisinio ugdymo pamokose
Alternative Title:
Potential for the development of pupils’ critical thinking in legal education lessons
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2011, t. 10, Nr. 2, p. 181-192
Keywords:
LT
Ukmergė; Lietuva (Lithuania); Mokykla / School.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiant ugdymo paradigmų kaitą bei esamą teisinio ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose patirtį Lietuvoje, atskleidžiamos kritinio mąstymo ugdymo galimybės teisinio ugdymo pamokose. Pristatomi empirinio kokybinio pobūdžio tyrimo, atlikto keturiose ugdymo institucijose, duomenys. Straipsnyje pristatoma, kad Lietuvoje teisinį ugdymą reglamentuojantys švietimo dokumentai pabrėžia teisinio ugdymo svarbą šiandieniniame ugdymo kaitos procese ir numato bei įpareigoja kurti tokią ugdymo aplinką, kurioje moksleiviai rengiami gyvenimui demokratinėje visuomenėje, skatinamas jaunimo politinis aktyvumas, į ugdytinį žvelgiama kaip į sąmoningą ir aktyvų tautos bei pilietinės visuomenės narį, turintį esmines, praktiniam gyvenimui būtinas žinias. Nurodoma, kad teisinio ugdymo pamokos besimokantiesiems yra palanki niša, suteikianti galimybę diskutuoti, klausti, abejoti, kritiškai vertinti problemas, įsitraukiant į mokymo(si) procesą saugioje ir jaukioje darbo aplinkoje, skatinant mokymosi prasmės paieškas ir mokinio iniciatyvas. Straipsnyje pateikiami tyrimo duomenimis grįsti siūlymai atlikti naujus tyrimus bei išnaudoti minėtas kritinio mąstymo galimybes. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bendrojo lavinimo mokykla; Bendrojo ugdymo mokykla; Kritinis mąstymas; Pamoka; Teisinis ugdymas; Critical thinking; Legal education; General education school; Lesson; Secondary school.

ENArticle presents an empiric qualitative research into the potential for the development of pupils’ critical thinking in legal education lessons. The research was carried out in four educational institutions in Ukmergė. Six secondary school teachers who teach Basics of Law or integrate specific legal education topics into their lessons of other subjects were surveyed in semi-structured interviews. Based on document analysis, the article points out that the documents which regulate legal education in Lithuania emphasise the importance of legal education in the modern day change process of education and provide an obligation to create an educational environment which would prepare pupils to live in a democratic society and encourage young people to take an active part in political activity, an environment in which all pupils would be perceived as aware and active members of the nation and the civic society who have fundamental knowledge of practical life. It also states that legal education lessons create a favourable niche for pupils to discuss, question, challenge and think critically about problems engaging themselves in a learning process in a safe and comfortable work environment which encourages pupils’ initiatives and search of meaning.In summary of the empiric research findings, the article proposes that the following measures are essential in the process of critical thinking development: expansion of the range of legal education teaching materials taking into account the change of learning paradigms; arranging targeted professional development and training courses for teachers of legal education taking into consideration the specificity of legal knowledge and moulding it into didactically attractive learning materials; initiating pedagogical reflections and dissemination of experience among teachers who teach Basics of Law or integrate specific topics of legal education into other subjects. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30710
Updated:
2019-01-20 22:54:52
Metrics:
Views: 38    Downloads: 7
Export: