Studentų kritinio mąstymo dispozicijų ir įgūdžių kaitos galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų kritinio mąstymo dispozicijų ir įgūdžių kaitos galimybės
Alternative Title:
Change possibilities of students’ critical thinking skills and dispositions
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2006, t. 17, p. 78-85
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTKritinio mąstymo istorinės ištakos ir dabartinė samprata siekia antikos laikus. Bendras apibrėžimas atsirado tik 1990 m., paskelbus „Delfi projektą“. Kritinio mąstymo sąvoka apima du aspektus: kognityvų (interpretacijos, analizės, vertinimo, išvadų darymo, paaiškinimo, savireguliacijos įgūdžiai) ir motyvacinį (tiesos siekimo, nešališkumo, analitiškumo, sistemingumo, pasitikėjimo savimi, smalsumo, brandumo dispozicijos). Mūsų kritinio mąstymo lavinimo programa turėjo įtakos visiems kritinio mąstymo įgūdžiams (p <0,000) bei daugumai kritinio mąstymo dispozicijų (0,000

ENHistorical beginnings and current conception of critical thinking go back to the ancient times. The common definition appeared in 1990 only, after announcing “Delphi Project”. The concept of critical thinking involves two aspects: cognitive (skills of interpretation, analysis, assessment, conclusion, explanation, self-regulation) and motivational (dispositions of truth-seeking, impartiality, analyticality, organization, self-confidence, curiosity and maturity). Our critical thinking development program had impact on all skills of critical thinking (p <0,000) as well as the majority of critical thinking dispositions (0,000

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9606
Updated:
2018-12-20 23:11:29
Metrics:
Views: 29    Downloads: 9
Export: