Teisinis švietimas - vaiko teisių įgyvendinimo prielaida

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Teisinis švietimas - vaiko teisių įgyvendinimo prielaida
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2009, Nr. 9 (20), p. 55-69, 140-155
Keywords:
LT
Turinys; Vaikai / Children; Vaikas, vaiko teisės, teisinis švietimas, teisinė sąmonė, ugdymo; Vaikas, vaiko teisės, teisinis švietimas, teisinė sąmonė, ugdymo turinys.
EN
Child, the rights of the child, law education, sense of law, content of; Child, the rights ot the child, law education, sense of law, content of education.
Summary / Abstract:

LTJT Vaiko teisių konvencijos nuostatos įpareigoja gerbti ir įgyvendinti vaiko teises, skatina atitinkamai reaguoti organizuojant ugdomąją veiklą. Norint užkirsti kelią vaiko teisių pažeidimams, būtinas visuomenės teisinis švietimas, o tai padaryti lengviausia jau mokykloje. Vienas iš vaiko teisių įgyvendinimo aspektų susijęs su galimybe vaikui pačiam aktyviai naudotis savo teisėmis ir jas ginti, todėl teisinis švietimas tampa vaikui šią galimybę suteikiančia priemone. Straipsnyje siekiama atskleisti švietimo apie vaiko teises prielaidas įgyvendinant vaiko teises mokykloje – atlikti Bendrųjų programų ir išsilavinimo standartų analizę ir nustatyti švietimo apie vaiko teises integravimo į ugdymo turinį galimybes. [Iš leidinio]

ENThe provisions of the UN Convention on the Rights of the Child oblige to respect and implement the rights of the child, and to respond respectively while organizing education. In order to stop violation of the rights of the child it is necessary to organize law education and the easiest way to do this is at school. One aspect of implementation of the rights of the child is related to a possibility of a child to use and to protect actively the rights himself/herself; therefore, law education becomes a means of providing a child with such possibility. This article aims to reveal the preconditions for implementation of children’s rights at school i.e. to analyse the General Programmes and Education Standards and to identify possibilities for integration of children's rights into the content of education. [From the publication]

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23890
Updated:
2020-07-28 20:26:18
Metrics:
Views: 19    Downloads: 9
Export: