Vidutinio mokyklinio amžiaus mokinių teisinio ugdymo turinio bendrojo lavinimo mokykloje analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vidutinio mokyklinio amžiaus mokinių teisinio ugdymo turinio bendrojo lavinimo mokykloje analizė
Alternative Title:
Analysis of legal education's content of middle grades pupils in the comprehensive school
In the Journal:
Pedagogika. 2010, 99, p. 95-103
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Teisinio ugdymo turinys; Bendrojo lavinimo mokykla; Vidutinio mokyklinio amžiaus mokiniai; Content of the legal education; Comprehensive school; Middle grades pupils.
Keywords:
LT
Mokykla / School; Mokiniai /School students; Teisinio ugdymo turinys.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami V - X klasių mokinių teisinio ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje klausimai. Analizuojama, kaip teisės dalykai atsispindi V—X klasių vadovėliuose. Jų turinys aptariamas remiantis teisės teorijoje taikomais kriterijais: skirstymu pagal teisės šakas (administracinė, baudžiamoji, darbo, civilinė, konstitucinė, šeimos i r kt.), teisės informacijos pateikimo būdus (žinios, situacijos, sprendimai) ir teisinio ugdymo formas (žodinės, praktinės, vaizdinės). Ši analizė atspindi teisinio ugdymo vadovėlių turinį ir formas. Vertinimo kriterijai - teisės žinios, reikšmingos teisinio išprusimo požiūriu. [Iš leidinio]

ENThe article analyses issues o f legal education of V - X grades pupils in the comprehensive school. How law's subjects are reflected in the V - Xth grades textbooks are analyzed in this article. The content of the law subjects is discussed on the basis of the criteria identified by the theory of law: regimentation according areas of l aw (administrative, criminal, labor, civil, constitutional, family, etc.), methods of presentation of legal information (knowledge of law, situations of law, decisions in law), and legal education forms (verbal, practical, and visual). The analysis reflects content and form of the legal education found in textbooks. Criteria of evaluation — were knowledge of l aw significant with the regard to legal sophistication. The results of t he study allowed for the following conclusions to be made. Legal education is in the sphere of two areas of science — law and educology. The construct of legal education has two - dimensional structure. It consists of two components: knowledge of law related to the formal school content of education (acquired at school) and general knowledge of law unrelated to the school (acquired by means of self-education, social learning, in the family and in other immediate environment). The system of legal education consists of legal training o f educators, legal education of pupils, and legal education o f parents. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28394
Updated:
2018-12-20 23:28:35
Metrics:
Views: 22    Downloads: 2
Export: