Teisinio švietimo vaidmuo ugdant moksleivių asmenines kompetencijas : 10-12 klasių moksleivių ir ugdymo institucijų darbuotojų sampratos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisinio švietimo vaidmuo ugdant moksleivių asmenines kompetencijas: 10-12 klasių moksleivių ir ugdymo institucijų darbuotojų sampratos
Alternative Title:
Role of legal education in development of students personal competences: conceptions of 10-12 grade students and school staff
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2013, t. 12, Nr. 1, p. 93-108
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Teisinis švietimas; Asmeninės kompetencijos; Vertybinės nuostatos; Gebėjimai; Vyresniųjų moksleivių sampratos; Legal education; Personal competences; Moral values; Skills; Legal consciousness.
Keywords:
LT
Asmeninės kompetencijos; Kompetencijos / Competencies; Teisinis švietimas; Vyresniųjų moksleivių sampratos.
EN
Legal consciousness; Legal education; Moral values; Personal competences; Skills.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinis gyvenimas neatsiejamas nuo kiekvieno asmens užimamos „aktyvios“ pozicijos skirtingose gyvenimo srityse. Tad ugdymo institucijų viena iš siekiamybių – ugdyti aktyvų, savarankišką, atsakingą ir galiausiai produktyvią asmenybę. Asmeninių kompetencijų (apimančių žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų visumą) ugdymas įgalina moksleivius kritiškai mąstyti, atsakingai kelti ir siekti užsibrėžtų tikslų, tobulėti ir mokytis visą gyvenimą, taip pat ir aktyviai veikti mokyklos, bendruomenės bei visuomeninėse srityse. Šio straipsnio tikslas – išryškinti teisinio švietimo vaidmenį moksleivių asmeninių kompetencijų ugdyme, remiantis 10-12 klasių moksleivių bei ugdymo institucijų darbuotojų sampratų analize. Tuo tikslu analizuoti ir apibendrintai pateikti 2011 m. lapkričio–gruodžio mėn. vykdyto tyrimo duomenys, kuriais siekta atskleisti moksleivių ir ugdymo institucijų darbuotojų sampratas minėtaisiais aspektais bei išryškinti vertinimų panašumus ir skirtumus. Tyrimo rezultatai rodo, jog: reikšmingiausiomis teisinėmis temomis mokiniai ir ugdytojai mano esant „žmogaus pareigos“ bei „žmogaus teisės ir laisvės“; ugdymo institucijų darbuotojai ir moksleiviai skirtingai supranta, kokių teisinių žinių moksleiviams trūksta – moksleiviai labiausiai stokoja švietimo tarptautinės teisės temomis, ugdytojai mano, kad mokiniams vis dar labiausiai trūksta supratimo apie žmogaus pareigas bei įstatymus ir jų paskirtį visuomenėje; labiausiai teisinis švietimas ugdo moksleivių gebėjimus argumentuotai reikšti nuomonę, bendradarbiauti bei racionaliai spręsti problemas; teisinis švietimas turi įtakos plėtojant tokias vertybines nuostatas, kaip pagarba sau ir kitam, tolerantiškumas bei atsakomybė. Kasdienybėje teisinis išprusimas labiausiai praverčia ginant savo teises bei sprendžiant bendruomenei aktualius klausimus. [Iš leidinio]

ENOne of the main goals of the educational institution is to enable a person/student to become active, independent and responsible, to promote the personal skills and competences (including knowledge, skills and values) of a student, enabling them to shape their own and the community’s life independently, critically. Democracy requires knowledge of Legacy, so a clear and strict National policy on Legal education is needed. In Lithuania, the program of legal education of the society was approved in 2008. Legal education is described as an activity where a person has possibilities to acquire legal knowledge and skills, is acquainted with legal regulations and the actual legal system, human rights, freedoms, responsibilities and the ways of protection of human rights. Previously done research shows that Legal education implemented in educational institutions seeks to guarantee acquisition of knowledge, skills and values that correspond to the legal provisions. It shapes formation of student’s personal competences in a way that students are enabled in their everyday life to follow the law, morality and other social rules, determined by internalized legal culture and consciousness. This article aims to disclose the importance of legal education in development of children’s personal competences. The research was based on perceptions of 10-12 grade students and professionals of educational institutions (educators) regarding the realities and values of legal education. 328 students and 181 professionals of educational institutions from various types of schools in the area of Vilnius participated in the research in 2011.Research results show that students and educators think that the most significant topics in legal education are Human Obligations and Human Rights and Freedoms; educators and students have a different understanding of them. The topics that are scarce in legal education for children are, for example, International Law, while educators think that children lack most of all the education on Human Obligations and Laws, their purpose in society. Students and educators share the conception that most of all legal education develops students’ skills to argue and express their reasoned opinion, to collaborate and solve problems rationally; legal education promotes and strengthens a person’s respect of themselves and others, tolerance and responsibility. In daily life, according to the respondents, legal education most of all is helpful in defending personal rights and in addressing community issues. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48335
Updated:
2018-12-17 13:34:27
Metrics:
Views: 19    Downloads: 6
Export: