Šiaurės Rytų Lietuvos kaimo raidos perspektyvos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiaurės Rytų Lietuvos kaimo raidos perspektyvos
Alternative Title:
Prospect of North -East Lithuanian rural development
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2010, Nr. 3 (19), d. 1, p. 63-74
Keywords:
LT
Žemėnauda / Land use.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Šiaurės rytų Lietuvos kaimo raida nuo praėjusio amžiaus vidurio iki dabartinių laikų. Įvertinti žemėnaudos pokyčiai bei pateikta preliminari prognozė apie agrarinių teritorijų ir kaimo raidos pobūdį. Nemaža dėmesio skirta nagrinėti socialiniams, ekonominiams bei ekologiniams procesams Lietuvos kaime. Pabandyta įvertinti žemėnaudos transformacijos pasekmes kaimo raidai minėtame regione. Straipsnyje taip pat išnagrinėta žemės savininkų gyvenančių Šiaurės Lietuvos kaime nuomonė apie kaimo raidos perspektyvas. Analizuojamas laikotarpis pasirinktas ne atsitiktinai, nes būtent jame įvyko patys didžiausi pasikeitimai Lietuvos kaime. Šiaurės rytų Lietuvos regione, kaip ir visoje Lietuvoje, esminiai pokyčiai kaime buvo susiję su politiniais įvykiais šalyje: 1918 metais atkūrus Nepriklausomybę pradėta, iš esmės, pertvarka Lietuvos kaime. Per du dešimtmečius iš feodalinės epochos suformuotos „rėžinės žemėnaudos“ buvo suformuota privačių žemės sklypų sistema, tuo pačiu iš senų „valakinių kaimų“ suformuota dispersinė „vienkieminė“ kaimo apgyvendinimo sistema. Tą neilgą laikotarpį nutraukė 1940 - 1990 metų sovietinė okupacija, kurios metu įvyko didžiulės transformacijos Lietuvos kaime. Vėl atkūrus nepriklausomybę, prasidėjo nauji pertvarkymai tiek agrariniame kraštovaizdyje, tiek pačiame kaime. Kaip matyti, Lietuvos kaimo transformacijos vyko labai netolygiai ir priklausė daugiausiai nuo politinių - socialinių priežasčių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Agrarinis kraštovaizdis; Agrarinė teritorija; Mažiau tinkamos ūkininkauti teritorijos; Žemėnaudos konversija; Agrarian landscape; Agrarian teritory; Agrarian territory; Land use conversion; Land use eonversion; Teritories unfit for farming; Territories unfit for farming.

ENThe article analyses the development of the Lithuanian rural area from the middle of the last century to the present. The changes of the land use are evaluated and the preliminary prediction for the development of agricultural territories and rural areas is provided. A lot of attention is paid to social, economic and ecological processes in rural areas of Lithuania. The attempt to evaluate the outcomes of land use transformations to the development of rural areas in the mentioned region was made. The article also analyses the opinion of land owners who live in the north rural areas of Lithuania about the rural development perspectives. The analysed period was not chosen randomly, it was chosen because of the most important changes in Lithuanian rural areas that took place at that time. In the North East region, as in the whole Lithuania, the rural changes were related to the country's political events: in 1918, after the restoration of Lithuanian independence, the rural reform in Lithuania had been started. It took two decades to transform a system of a “planned land use” that was formed during the feudal epoch into private land sites; also, a system of the old “Wallachian villages” was transformed into rural settlements of a dispersive “grange” system. The short period was interrupted by the 1940–1990 Soviet occupation, during which huge transformations took place in the rural areas of Lithuania. When the independence was restored again, new reforms of the agricultural landscape and village had been started. As you can see, the transformations of Lithuanian rural areas was uneven and manly depended on political and social reasons.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30405
Updated:
2018-12-17 12:52:44
Metrics:
Views: 16    Downloads: 2
Export: