Lietuvos žemes ūkio paskirties žemės naudojimo perspektyvos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos žemes ūkio paskirties žemės naudojimo perspektyvos
Alternative Title:
Lithuanian agricultural land use perspectives
In the Journal:
Keywords:
LT
Apleista žemė; Apleistos žemės; Žemės naudojimo intensyvumas; Žemės našumas; Žemės ūkio paskirties žemė; Žemės ūkis.
EN
Abandoned Land; Abandoned lands; Agricultural land; Land productivity; Land use intensity; Productivity of land.
Summary / Abstract:

LTŽemės ūkio paskirties žemėje esančių žemės ūkio naudmenų plotas pamažu mažėja, o žymi jų dalis naudojama ekstensyviai: javai ir kiti prekinei produkcijai naudotini pasėliai vidutiniškai Lietuvoje užima tik 54 proc. visų naudojamų žemės ūkio naudmenų. Straipsnyje analizuojamos priežastys, lemiančios žemės naudojimo intensyvumo lygį. Nustatyti probleminiai rajonai, kuriuose žemės naudojimo rodikliai blogesni dėl sparčiai mažėjančio gyventojų skaičiaus ir nepakankamos valstybės paramos ūkių ekonomikai stiprinti. Pateikiami siūlymai žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginiam planavimui, galintys užtikrinti efektyvesnį žemės ūkio paskirties žemės naudojimą. Tarp šių siūlymų yra ūkių aprūpinimas žeme, apleistų žemių likvidavimas, žemės savybes geriausiai atitinkančios ūkių veiklos prioritetinis rėmimas, reikiamos apimties vietinės reikšmės kelių ir melioracijos sistemų rekonstrukcija ar remontas. Tai leistų atkurti žemės reformos pradžioje buvusį žemės ūkio gamybos lygį, stabilizuoti žemės ūkio naudmenų ploto ir kaimo gyventojų skaičiaus mažėjimą. [Iš leidinio]

ENThe area of agricultural area in use in the territory of agricultural land is gradually decreasing and a significant part of it is used extensively: in Lithuania grain and other crops used for market production take only 54 % in average of all utilized agricultural area. The article analyses the reasons which influence the level of land utilization. Problematical districts in which the rates of land use are worse because of rapidly decreasing number of residents and insufficient state's support to economics were determined. Proposals for strategic planning of agriculture and rural development that may ensure a more effective use of agricultural land were provided. Those proposals include provision of farm land, liquidation of derelict land, underlying support for economies that conform to the features of the land in the best way, and the required volume reconstruction or repair of local roads and irrigation systems. This would allow the restoration of the agricultural production level which was at the beginning of the land reform and to stabilize the decrease of agricultural area in use and the number of residents in rural territories.

ISSN:
2029-8846
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46404
Updated:
2018-12-17 13:28:12
Metrics:
Views: 6    Downloads: 3
Export: