Kaimiškųjų teritorijų žemės naudojimo problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaimiškųjų teritorijų žemės naudojimo problemos
Alternative Title:
Land use problems in rural territories
In the Journal:
Žemės ūkio mokslai [Agricultural sciences]. 2007, t. 14, Nr. 1, p. 82-90
Keywords:
LT
Kraštovaizdis; Ūkininkai; Žemės naudojimas; Žemės reforma; Žemės ūkio naudmenos.
EN
Farmers; Farming lands; Land reform; Land use; Landscape.
Summary / Abstract:

LTKaimo plėtros politika turi užtikrinti tradicinio kaimo gyvenimo būdo išsaugojimą ir racionalų žemės naudojimą. Analizuojant šalies demografinius pokyčius nustatyta, jog kaimo gyventojų skaičius iki 1990 m. sparčiai mažėjo; šios tendencijos iki šiol išliko tik Rytų Lietuvos regione. Dėl įvykusio esminių kaimo pertvarkymo 1948-1989 m. žemės ūkio naudmenų plotas vidutiniškai kasmet mažėjo po 18,9 tūkst. ha. Dėl žemės reformos pasekmių 1990-2005 m. žemės ūkio produkcijai išauginti panaudotų (deklaruotų) žemės ūkio naudmenų plotas sumažėjo 777 tūkst. ha. Apleistų žemių daugiausia probleminiame Rytų Lietuvos regione, kuriame vyrauja nenašūs dirvožemiai ir yra mažiau darbingo amžiaus kaimo gyventojų. Analizuojant konkurencingų ūkių formavimosi procesą nustatyta, kad ūkininkai ir žemės ūkio veiklą vykdantys juridiniai asmenys vidutiniškai šalyje naudoja 78,3% žemės ūkio naudmenų, o Rytų Lietuvos regiono apskrityse – 58,6-67,0%. Tam turi įtakos ir netolygiai vykstanti žemės įteisinimo privačion nuosavybėn darbai.Pagrindiniai žemės reformos darbai, įskaitant valstybinės žemės pardavimą, daugelyje šalies apskričių bus baigti per 3-5 metus, o Vilniaus ir Utenos apskrityse – per 7 metus. Įvykę esminiai socialiniai ir ekonominiai pokyčiai turėjo įtakos žemės naudojimo intensyvumui; šalyje neproporcingai daug ariamojoje žemėje įrengtų pievų ir ganyklų. Siekiant užtikrinti subalansuotą kaimo plėtrą, tikslinga šį procesą reguliuoti rengiant bei gyvendinant teritorijų planavimo dokumentus, diferencijuotai taikant valstybės rėmimo priemones, taip pat tobulinant žemės naudojimą ir teritorijų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus. [Iš leidinio]

ENPolicy of rural development must ensure the preservation of the traditional rural life style and rational land use. The rural population significantly diminished before 1990. Recently this tendency remains only in East Lithuanian regions. Farming land area was diminishing 18.9 thousands ha yearly during 1948-1989 due to essential changes of rural territories. During 1990-2005, farming land area decreased by 777 thousands ha because of the land reform. The biggest area of abandoned land is in East Lithuania where infertile soils prevail and the number of working rural inhabitants is smaller. On average, in Lithuania farmers and agricultural enterprises use 78.3% and in East Lithuania counties 58.6-67.0% of farming lands. One of the causes can be uneven land privatization. The main land reform activities in most of the counties will be finished in 3-5 years, while in Vilnius and Utena counties after 7 years.Social and economic changes also impacted land use intensity – the area of meadows and pastures established in arable land is out of proportion. To ensure sustainable rural development, these processes should be regulated by preparing and implementing territory planning documents, by differentiated state support, amended legal acts related to land use and territory planning. [From the publication]

ISSN:
1392-0200; 2424-4120
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47468
Updated:
2019-02-21 11:56:15
Metrics:
Views: 4    Downloads: 1
Export: