Agrarinių teritorijų naudojimo problemos ir jų sprendimas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Agrarinių teritorijų naudojimo problemos ir jų sprendimas Lietuvoje
Alternative Title:
Problems and solutions of the use of agrarian areas in Lithuania
In the Journal:
Žemės ūkio mokslai [Agricultural sciences]. 2014, t. 21, Nr. 2, p. 78-88
Keywords:
LT
Apleistos žemės; Žemės našumas; Žemės naudojimo intensyvumas; Žemės ūkio naudmenos; Žemės ūkio paskirties žemė.
EN
Agricultural land; Derelict land; Land productivity; Land use intensity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės būklės apžvalga ir pasiūlymai agrarinių teritorijų tvarkymo reguliavimui. Analizuojamos priežastys, sąlygojančios žemės naudojimo intensyvumo lygį. Pateikiami pasiūlymai žemės ūkio ir kaimo plėtrai, galintys užtikrinti efektyvesnį žemės ūkio paskirties žemės naudojimą. Siūlymai pagrindžiami strateginių dokumentų ir įstatymų nuostatomis žemės ūkio naudmenų, kaip išskirtinės reikšmės gamtos ištekliaus, išsaugojimui. Racionalaus žemės naudojimo klausimai Lietuvoje gali būti tinkamai sprendžiami patobulinus teisės aktus, rengiant mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstus teritorijų planavimo dokumentus, apleistas žemes grąžinus ūkinei veiklai. Tai leistų stabilizuoti žemės ūkio naudmenų ploto mažėjimą. [Iš leidinio]

ENThis paper presents the state overview of the agricultural land of the Republic of Lithuania as well as suggestions for agrarian areas management control. The causes leading to the level of land use intensity were analyzed in this paper. Problematic regions, where land use indicators are worse due to the rapidly shrinking population as well as due to the lack of state support for the farm economy strengthening, were identified. Proposals for agriculture and rural development, which may ensure a more efficient agricultural land use, were presented. Proposals are justified by strategic documents and legal provisions for the conservation of agricultural land as an exceptional value of natural resources. The rational land use issues in Lithuania can be properly solved by improved legislation, by the preparation of spatial planning documents based on scientific recommendations as well as by the return of derelict lands for economic activities. This would stabilize the agricultural land area decrease. [From the publication]

DOI:
10.6001/zemesukiomokslai.v21i2.2902
ISSN:
1392-0200; 2424-4120
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58178
Updated:
2020-04-23 16:48:32
Metrics:
Views: 13    Downloads: 2
Export: