"Rural web" method for revealing a potential of rural development synergy

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
"Rural web" method for revealing a potential of rural development synergy
Alternative Title:
"Kaimo saityno" metodo taikymas kaimiškų vietovių vystymo sinergijos potencialui atskleisti
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2015, T. 37, Nr. 4, p. 562-575
Keywords:
LT
Ekonomikos plėtra / Economic development.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama išsami kaimiškų vietovių vystymo sinergijos potencialą atskleidžiančio metodo „Kaimo saityno“ (angl. Rural Web) analizė ir jo taikymo rezultatai. Tyrimo tikslas – pagrįsti „Kaimo saityno“ metodą, analizuojant vystymo sinergijos potencialo raišką pilotinėse kaimiškose vietovėse. Kaimiškų vietovių vystymo sinergijos potencialą detalizuojantys kriterijai, buvo parengti pagal „Kaimo saityno“ dedamąsias, ir išreikšti į kiekybinius ir kokybinius empirinius rodiklius. Šie rodikliai buvo patikrinti pilotinėse kaimiškose vietovėse matuojant jų raišką ir vertinant jų stiprinimo galimybes. Kaimiškų vietovių vystymo sinergijos potencialo raiška sudarė prielaidas naujiems, strateginį proveržį ir sinergijos efektus skatinantiems, sprendimams. Tyrimo moksliniai rezultatai reikšmingi politinio proceso ir kaimo vystymo veikėjams (sprendimų priėmėjams), modeliuojantiems kaimiškų vietovių vystymo sprendimus. Tyrimo rezultatai atskleidžia kaimiškų vietovių vystymo sinergijos potencialą, sudaro prielaidas lengviau pastebėti strateginio proveržio sąlygas, giliau ir detaliau įvertinti priežastis ir galimas kaimiškų vietovių vystymo sprendimų pasekmes ir įvertinus padarinius, laiku sureaguoti į naujas vystymo galimybes. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kaimo plėtra; Kaimo saitynas; Kaimo vystymo metodai; Sinergija; Sinergijos potencialas; Rural development; Rural development methods; Rural web; Synergy; Synergy potential.

ENThe article presents the results of the analysis of the Rural Web method, as an instrument to reveal a potential of rural development synergy. The aim of the research is to substantiate Rural Web method of rural areas development after the evaluation of the potential of development synergy of pilot rural areas. The methodology of indicators of evaluation of the potential of synergy of rural areas development has been based on the components of the Rural Web method and applied/checked in pilot rural areas. The manifestation of a potential of rural development synergy has created the prerequisites for innovative strategic decisions and synergy effects. [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2015.47
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59178
Updated:
2021-02-06 16:49:09
Metrics:
Views: 18
Export: