Šiuolaikinio lietuviškojo kaimo vizijos kūrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikinio lietuviškojo kaimo vizijos kūrimas
Alternative Title:
Creation of the modern Lithuanian village vision
In the Journal:
Keywords:
LT
Pateikti.
EN
Pateikti.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama lietuviškojo kaimo raida XX ir XXI a. sandūroje, kai išryškėjo esminiai jo vaidmens pokyčiai. Nauja, precedento neturinti situacija susiformavo, Lietuvai sugrįžus į laisvų valstybių bendriją, tačiau patiriant vis stiprėjantį globalizacijos poveikį. Šiuolaikinės visuomenės nuomonė įvairuoja nuo idealaus ir stipriai romantizuoto etnografinio kaimo įvaizdžio bei siūlymų atkurti tariamai buvusį jo vaidmenį iki primityvaus jo funkcijų susiaurinimo ir netgi niekinamo požiūrio į gyvenančius kaime. Net mokslininkų sluoksniuose neretai išreiškiama nuomonė, kad investicijos į žemės ūkį ir kaimo plėtrą neva liudija apie netoliaregišką valstybės finansinę politiką. Straipsnyje pristatomas Šiaulių universiteto Kaimo plėtros tyrimų centre sukurtas teorinis modelis Neurbanizuotų vietovių šiuolaikinių funkcijų sistema", aptariami naujausi mūsų atlikti kaimo gyventojų struktūros bei jų ūkinės veiklos pokyčių tyrimai, pateikiami naujos kaimo vizijos bruožai. [Iš leidinio]

ENThis article deals with the evolution of the Lithuanian village in the interface of the 20th and the 21st century, when the essential changes of its role have occurred. The new situation, which has had no precedent in the modern history, has formed after Lithuania's coming back to the community of free nations, but under strong pressure of globalization. The spectrum of opinions vary from the ideal and romantic image of ethnographic and proposals to restore its imaginary role to primitive narrow set of its functions and even scornful approach to rural community members. Sometimes there is expressed a negative opinion about possible investments to rural development and agriculture even inside of scientific community as short view in a state financial policy. There is a presentation of the theoretical model "Systern of modern functions of non-urbanized areas", which was created in Rural Development Research Center of Siauliai University. The data of our latest research in structure of rural inhabitants and their economic activity is presented. The features of the new rural areas vision is stressed. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15043
Updated:
2018-12-17 12:13:54
Metrics:
Views: 7
Export: