Small and medium-sized business development in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Small and medium-sized business development in Lithuania
Keywords:
LT
Ekonomikos plėtra / Economic development; Ekonominė parama / Economic support.
Summary / Abstract:

LTSmulkus ir vidutinis verslas (SVV) yra sektorius, kuris dinamiškai auga ir užima vis svarbesnę vietą ekonomikoje. Straipsnio tikslas yra išnagrinėti Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo vystymąsi ir finansinę aplinką. Analizė atskleidė, kad valstybė ir savivaldybės institucijos turi gerinti valdymo efektyvumą ir perduoti sprendimų priėmimą ir įgyvendinimą vietinių bendruomenių lygyje savivaldybėms; taip pagerės Europos Sąjungos (ES) paramos fondų panaudojimas nacionalinių išteklių lygiu ES bendros rinkos sąlygomis. Valstybės politikos vaidmuo vystant SVV yra nepaprastai svarbus, ypač nustatant verslo prioritetus šalies ekonominiuose regionuose, įgyvendinant verslo vystymo politiką regionuose ir taikant ES prioritetus lygių galimybių įgyvendinimo srityje. Pagrindinės valstybės paramos finansinės priemonės, kuriomis šiandien naudojasi SVV, yra ES struktūrinių fondų parama, valstybės subsidijos, vietinių mokesčių lengvatos ir bendrovių mokesčiai, personalo mokymai palankiomis sąlygomis, parama iš savivaldybių SVV paramos fondų ir lengvatiniai kreditai iš komercinių bankų. Pagrindinės kliūtys, kurios trukdo pasinaudoti valstybės parama SVV vystymui Lietuvoje yra biurokratinė rizika, susijusi su paramos gavimu, informacijos trūkumas, paramos SVV kokybė, profesiniai gebėjimai teikiant paramą, kreditų gavimas, bankų teikiamų paslaugų kainos ir paslaugų gavimo sąlygos. Išanalizavus statistinius duomenis buvo nustatyta, kad SVV Lietuvoje užima 99,4 proc., o didelės įmonės tik 0,6 proc. verslo aplinkos.Reikšminiai žodžiai: Parama verslui; Plėtra; Rodikliai; SVV vystymasis Lietuvoje; Smulkus ir vidutinis verslas; Smulkusis ir vidutinis verslas(SVV); Valstybės politika; Valstybės politika SVV; Development; Indicators; SMB development; Small and medium business (SME); Small and medium business (SME); State policy; State policy on SMB; Support of business.

ENThe article provides an analysis of the condition of small and medium business (further SMB), factors conditioning the availability of financing, and obstacles in the availability of financing. An analysis of business development factors was carried out, and the role of the State in the policy related to the availability of SMB financing was assessed. With the application of statistical data, sociological research findings, graphical, grouping, data comparison and generalization methods, the factors that have an impact on the choice of business financing have been analyzed and SMB indicators were presented. The analyzed data of sociological research reveal the main problems of SMB financing, hindering the effective performance of this business sector. The work gives conclusions on the condition of SMB in Lithuania, the opportunities of financing; the main reasons, impeding the improvement in the availability of business financing, were put forward; the SMB development strategy, conclusions and proposals are presented. [text from author]

ISBN:
1932917071
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29848
Updated:
2020-08-22 11:08:41
Metrics:
Views: 45    Downloads: 15
Export: